ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος 30Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ’ αριθ. 00 / 2013 συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 30ης Αυγούστου 2013 και της αποφάσεως που λήφθηκε περιληπτικά

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Α.Ε.Ε. 8/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάχτηκε το προσχέδιο του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2014 το οποίο εισηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο για κατάρτιση

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή