25η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου,  συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση την 22η  /11/2011 ύστερα από την υπ. αριθ. 9899/17-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και

αποφάσισε τα παρακάτω:

 

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Μαζική συμμετοχή ΟΤΑ και εργαζομένων,στην εκδίκαση της υπόθεσης για το χαράτσι της ΔΕΗ στο ΣτΕ.

 

Με την υπ. αριθ. 302/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε :Όλοι οι Δήμοι και τα Δημοτικά καταστήματα να παραμείνουν κλειστά την 2η Δεκεμβρίου 2011 ως ένδειξη διαμαρτυρίας στο επιβαλλόμενο «χαράτσι».

 

2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

Οριοθέτηση ρέματος στην θέση «Αχλαδιές Σκιάθου»

 

Με την υπ. αριθ. 303/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε: Δεν υπάρχει ρέμα στην θέση «Αχλαδιές», διότι ήδη έχει αντιμετωπισθεί η «λεκάνη» απορροής υδάτων από τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων και δεν είναι εμφανής κύτη ρέματος .

 

3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

Χορήγηση προέγκρισης άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Με την υπ. αριθ. 304/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε την χορήγηση προέγκρισης άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ»    του Τάσσου  Κων/νου του Ρήγα  στην περιοχή / οδό Μ. Ανανίου  στην Σκιάθο».

 

1o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση του της υπ. αριθ. 9/2011 απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής περί κατάρτισης στρατηγικού σχεδίου Δήμου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ.  305/2011 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφάσισε : Εγκρίνει την  υπ. αριθ. 9/2011 απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής περί κατάρτισης στρατηγικού σχεδίου Δήμου Σκιάθου.

 

2o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του έργου (Κατασκευή έργων προστασίας οδού προφήτου Ηλία-Κάστρο.)

 

Με την υπ. αριθ. 306/2011 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφάσισε :την αυτοδίκαιη οριστική παραλαβή του έργου (Κατασκευή έργων προστασίας οδού προφήτου Ηλία-Κάστρο.)

 

3o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ανάκληση της 287/2011 ΑΔΣ Σκιάθου και λήψη απόφασης για νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας  (ΦΟΣΔΑ) και του Δήμου Σκιάθου για την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 307/2011 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφάσισε : Ανακαλεί  την 287/2011 ΑΔΣ Σκιάθου και αποφασίζει  νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας  (ΦΟΣΔΑ) και του Δήμου Σκιάθου για την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α Σκιάθου. Ορίζει μέλη του συνδέσμου τους κ.κ. Δ.Διολέττα και Κ. Τσόλα ως τακτικά μέλη της επιτροπής και αναπληρωματικούς τους κ.κ. Χ.Μασούρο και Τ.Κόλλια.

 

4o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος   λόγω παραβίασης  σφράγισης Α. Χονδρονικολή (εξ αναβολής).

 

Με την υπ. αριθ. 308/2011 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφάσισε : Την οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος   λόγω παραβίασης  σφράγισης του Α. Χονδρονικολή βάση του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 παρ.6, και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010

5o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ανάκληση  άδειας λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος Α. Παπαδόπουλος (εξ αναβολής).

 

Ομόφωνα αναβάλει το θέμα για νεώτερη συνεδρίαση.

 

6o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση άδειας μουσική σε κατ/τα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Με την υπ. αριθ. 309/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε : την χορήγηση άδειας μουσική σε κατ/τα υγειονομικού ενδιαφέροντος στους A. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας  ΜΑΝΩΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ που βρίσκεται στην περιοχή  ΑΚΡΟΠΟΛΗ  Σκιάθου  (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ) και ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» εντός Ξενοδοχείου ΑΡΚΟΣ ιδιοκτησίας  ΜΟΣΙΑΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που βρίσκεται στην περιοχή  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Σκιάθου  (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).

 

7o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ανάκληση αδείας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ομόφωνα αναβάλλει το θέμα για νεώτερη συνεδρίαση.

 

8o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ορισμός προέδρου επιτροπής υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

 

Με την υπ. αριθ. 310/2011 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφάσισε :Ορίζει πρόεδρο της επιτροπής υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τον Α.Πασχάλη με αναπληρώτρια την κ. Μ.Κανταράκη-Τσολοβίκου.

9o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συγκρότηση επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων κατά εκθέσεων αυθαίρετων  κατασκευών.

 

Με την υπ. αριθ. 311/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε : Συγκροτεί επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων κατά εκθέσεων αυθαίρετων  κατασκευών αποτελούμενη από τους:Α.Πασχάλης με αναπ/τη Κ.Τσόλα και τους υπαλλήλους: Αικ.Σάχου της πολεοδομίας και Χ.Σταματίου και Ε.Παξινού της τεχνικής υπηρεσίας.

 

10o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση της αριθ. 211/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ τεύχος Α΄226/11-8-2011 ως προς το άρθρο 3.

 

Με την υπ. αριθ. 312/2011 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφάσισε : την τροποποίηση της αριθ. 211/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ τεύχος Α΄226/11-8-2011 ως προς το άρθρο 3.

 

11o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Eπιβολή Τέλους Τουριστικής Προβολής σε όλα τα καταστήματα επαγγελματικούς χώρους   για το έτος  2012.

 

Με την υπ. αριθ. 313/2011 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφάσισε : την επιβολή Τέλους Τουριστικής Προβολής σε όλα τα καταστήματα επαγγελματικούς χώρους   για το έτος  2012.

 

12o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών.

 

Με την υπ. αριθ. 314/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε : την τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών προκειμένου η Σκιάθος να πληρεί τις προϋποθέσεις ως τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.

 

13o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση διαφημιστικών καταχωρήσεων.

 

Με την υπ. αριθ. 315/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε: την έγκριση διαφημιστικών καταχωρήσεων  στο οδηγό HELLENIC SUN EDITIONS για το 2012, με κόστος καταχώρησης 1.200€ +23% ΦΠΑ.

 

14o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Κατάρτιση προγράμματος τουριστικής προβολής.

 

Με την υπ. αριθ. 316/2011 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφάσισε: Καταρτίζει  πρόγραμμα τουριστικής προβολής σύμφωνα με την υπ. αρίθ. 5/2011 απόφαση της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου.

 

15o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ι.Δ.Ε.Ε.Σ» οικ. έτους 2011.

 

Με την υπ. αριθ. 317/2011 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφάσισε: Εγκρίνει τον  προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ι.Δ.Ε.Ε.Σ» οικ. έτους 2011 ο οποίος συνοπτικά παρουσιάζει :

 

ΕΣΟΔΑ

ΕΥΡΩ

ΕΞΟΔΑ

 ΕΥΡΟ

0. Τακτικά έσοδα

1.125.365,33

6. Λειτουργικές δαπάνες

   352.550,00

1. Έκτακτα έσοδα

    

7. Επενδύσεις

 

2. Έσοδα ΠΟΕ

   250.306,00

8. Πληρωμές ΠΟΕ

1.123.800,00

3. Δάνεια&απαιτήσεις ΠΟΕ

 

9. Αποθεματικό

       4.500,00

4. Εισπράξεις προς απόδοση

     62.100,00

 

 

5. Χρηματικό υπόλοιπο

     43.078,67

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1.480.850,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

1.480.850,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση διοργάνωσης διημερίδας με θέματα γλώσσας και εκπαίδευσης  σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) του ΑΠΘ και ψήφιση πίστωσης.

 

Με την υπ. αριθ. 318/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε : Εγκρίνει την  διοργάνωση διημερίδας με θέματα γλώσσας και εκπαίδευσης  σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) του ΑΠΘ και ψήφιση πίστωσης.

 

 

17o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 

Με την υπ. αριθ. 319/2011 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφάσισε: Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό ως κατωτέρω:

 

     ως προς το σκέλος των εσόδων την ενίσχυση των παρακάτω Κ.Α.Εσόδων:

 

Α/Α

Κ.Α. Εσόδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

1

0461.1

Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων

47.690,34

2

1519

Λοιπά πρόστιμα

151.281,95

3

2211

Έκτακτα γενικά έσοδα

20.443,55

4

4142.1

Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου

42,28

 

 

Σύνολο :

219.458,12

 

 

Σύνολο  αποθεματικού κεφαλαίου :             319.709,44  ευρώ

Αύξηση  αποθεματικού κεφαλαίου  :            219.458,12  ευρώ 

Διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού: 539.167,56 ευρώ

 

ως προς το σκέλος των εξόδων:

την μεταφορά του  ποσού των τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ ( 494.848,00) από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου

 -για την δημιουργία και την ενίσχυση του Κ.Α.Ε 15.6022.01 με τίτλο «αποζημιώσεις υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης » με το ποσό των 2.000 ευρώ

- για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α.Εξόδου 00.6521 με τίτλο « δόσεις δανείων εσωτερικού » με το ποσό των 48.100 ευρώ

- για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α.Εξόδου 8131 με τίτλο « φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις » με το ποσό των 444.748,00 ευρώ

 

      Σύνολο  αποθεματικού κεφαλαίου :               539.167,56  ευρώ

      Μείωση  αποθεματικού κεφαλαίου  :              494.848,00  ευρώ 

     Διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού:      44.319,56 ευρώ

 

 

18o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στην υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της πρόσκλησης 41 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου 2007 - 2013 », Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Θεσσαλία», Κωδικός Προτεραιότητας 75 «Υποδομές Εκπαίδευσης», κατηγορία πράξης 75.07 «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων».

 

Με την υπ. αριθ. 320/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε : Την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στην υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της πρόσκλησης 41 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου 2007 - 2013 », Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Θεσσαλία», Κωδικός Προτεραιότητας 75 «Υποδομές Εκπαίδευσης», κατηγορία πράξης 75.07 «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων».

 

 

19o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και Περιφέρειας Θεσσαλίας για την πράξη: «Εξοπλισμός 2/Θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου» Προϋπολογισμός έργου: 49.810,08€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23 %.

 

Με την υπ. αριθ. 321/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε : Την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και Περιφέρειας Θεσσαλίας για την πράξη: «Εξοπλισμός 2/Θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου» Προϋπολογισμός έργου: 49.810,08€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23 %.

 

20o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ορισμός 2 Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας για την συμμετοχή τους με δικαίωμα ψήφου σε συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.

 

Με την υπ. αριθ. 322/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε : Ορίζει τους κ.κ.Ι.Πατσά και Φ.Κοφινά , Δημοτικούς Συμβούλους της μειοψηφίας για την συμμετοχή τους με δικαίωμα ψήφου σε συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.

 

21o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επιβολή τελών καθαριότητας στους εκμισθωτές που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στον κρατικό αερολιμένα Σκιάθου για το έτος 2011 (ΑΟΕ 208/2011).

 

Με την υπ. αριθ. 323/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε : Την επιβολή τελών καθαριότητας στους εκμισθωτές που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στον κρατικό αερολιμένα Σκιάθου για το έτος 2011 (ΑΟΕ 208/2011).

 

22o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναπροσαρμογή του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2012,καθορισμός των βοσκήσιμων τόπων, ορισμός βοσκών με τον αριθμό των ζώων που δικαιούνται να βόσκουν τα παραπάνω δημοτικά βοσκοτόπια και εισήγηση για ορισμό επιτροπής για το 2012 (ΑΟΕ 219/2011).

 

Με την υπ. αριθ. 324/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε : Την αναπροσαρμογή του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2012,καθορισμός των βοσκήσιμων τόπων, ορισμός βοσκών με τον αριθμό των ζώων που δικαιούνται να βόσκουν τα παραπάνω δημοτικά βοσκοτόπια και εισήγηση για ορισμό επιτροπής για το 2012 (ΑΟΕ 219/2011).

 

23o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναπροσαρμογή του συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2012 (ΑΟΕ 220/2011).

 

Με την υπ. αριθ. 325/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε : Την αναπροσαρμογή του συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2012 (ΑΟΕ 220/2011).

 

24ο Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2012 (ΑΟΕ 221/2011).

 

Με την υπ. αριθ. 326/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε : Την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2012 (ΑΟΕ 221/2011).

 

25o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναπροσαρμογή τελών του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2012.(ΑΟΕ 222/2011).

 

Με την υπ. αριθ. 327/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε : Την αναπροσαρμογή τελών του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2012.(ΑΟΕ 222/2011).

 

26o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναπροσαρμογή τελών των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2012 (ΑΟΕ 223/2011).

Με την υπ. αριθ. 328/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε :

 

27o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2012. (ΑΟΕ 224/2011).

 

Με την υπ. αριθ. 329/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε : Την αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2012. (ΑΟΕ 224/2011).

 

 

28o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Οριοθέτηση χώρων και καθορισμός αριθμού θέσεων που παραχωρούνται για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΑΟΕ 225/2011).

 

Με την υπ. αριθ. 330/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε :Την οριοθέτηση χώρων και καθορισμός αριθμού θέσεων που παραχωρούνται για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΑΟΕ 225/2011).

 

29o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις πλην των ξενοδοχείων για το έτος 2012 (ΑΟΕ 218/2011).

 

Με την υπ. αριθ. 331/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε : Την αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις πλην των ξενοδοχείων για το έτος 2012 (ΑΟΕ 218/2011).

 

30o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επιλογή προγράμματος ηλεκτροδότησης για τις περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως από την δύση του ηλίου έως την ανατολή.

 

Με την υπ. αριθ. 332/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε : Επιλογή προγράμματος ηλεκτροδότησης για τις περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως από την δύση του ηλίου έως την ανατολή.

 

31o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Μετακινήσεις αιρετών.

 

Με την υπ. αριθ. 333/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε :Εγκρίνει τις μετακινήσεις των αιρετών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                                                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή