ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Σκιάθος, 21 Ιουνίου 2024

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 8162/20.6.2024 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (19η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς την 21η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 9:30 και ώρα λήξης 11:30 π.μ. και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από τη Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 19 μελών συμμετείχαν τα δεκαπέντε (15) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Νικόλαος Πασχάλης του Ιωάννη
 2. 2.Χαραλαμπία Πασχάλη του Αναστασίου
 3. 3.Σταματίνα Χονδρονικολή του Λάμπρου
 4. 4.Ματούλα Παπαδούλια του Κωνσταντίνου
 5. 5.Νικόλαος Γιαμαρέλος του Αναργύρου
 6. 6.Αλέξανδρος Ευσταθίου του Αθανασίου
 7. 7.Ιωάννης Πατσάς του Αποστόλου
 8. 8.Παρασκευή Δέσποινα Λιακοπούλου του Κωνσταντίνου
 9. 9.Μάρκος Βατζάκας του Αποστόλου
 10. 10.Ευθύμιος Βερβέρης του Γεωργίου
 11. 11.Θωμάς Κουκουλάκης του Ιωάννη
 12. 12.Εμμανουήλ Πασχάλης του Δημητρίου
 13. 13.Δημήτριος Καραθάνος του Βασιλείου
 14. 14.Χρήστος Εμμανουήλ του Νικολάου
 15. 15.Δημήτριος Αντωνίτσας του Αποστόλου – Θεοδώρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Παύλος Τασιόπουλος του Χρυσοστόμου
 2. 2.Γεώργιος Διολέττας του Κωνσταντίνου
 3. 3.Ιωάννης Γιαννίτσης του Ευσταθίου
 4. 4.Παναγιώτης Διολέττας του Κωνσταντίνου

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Λήψη απόφασης για έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024. (216/2024 ΑΔΕ)

Α.Δ.Σ. 76/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 2 αναμόρφωση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή