ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Σκιάθος, 23 Μαΐου 2024

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 6423/22.5.2024 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (16η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς την 23η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 8:00 και ώρα λήξης 10:00 π.μ. και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από τη Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 19 μελών συμμετείχαν τα δεκαεπτά (17) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Νικόλαος Πασχάλης του Ιωάννη
 2. 2.Νικόλαος Γιαμαρέλος του Αναργύρου
 3. 3.Δημήτριος Καραθάνος του Βασιλείου
 4. 4.Ιωάννης Πατσάς του Αποστόλου
 5. 5.Σταματίνα Χονδρονικολή του Λάμπρου
 6. 6.Ματούλα Παπαδούλια του Κωνσταντίνου
 7. 7.Μάρκος Βατζάκας του Αποστόλου
 8. 8.Θωμάς Κουκουλάκης του Ιωάννη
 9. 9.Χρήστος Εμμανουήλ του Νικολάου
 10. 10.Χαραλαμπία Πασχάλη του Αναστασίου
 11. 11.Παρασκευή Δέσποινα Λιακοπούλου του Κωνσταντίνου
 12. 12.Αλέξανδρος Ευσταθίου του Αθανασίου
 13. 13.Ευθύμιος Βερβέρης του Γεωργίου
 14. 14.Γεώργιος Διολέττας του Κωνσταντίνου
 15. 15.Ιωάννης Γιαννίτσης του Ευσταθίου
 16. 16.Παναγιώτης Διολέττας του Κωνσταντίνου
 17. 17.Εμμανουήλ Πασχάλης του Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Παύλος Τασιόπουλος του Χρυσοστόμου
 2. 2.Δημήτριος Αντωνίτσας του Αποστόλου – Θεοδώρου

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Λήψη απόφασης Κανονιστικού Περιεχομένου για την παραχώρηση σχετικά με τη χρήση αιγιαλού και παραλίας έμπροσθεν του ακινήτου «Κτήμα Κουκουναριών Σκιάθου», μεταξύ της Ε.Τ.Α.Δ. και του Δήμου Σκιάθου, τον καθορισμό του τρόπου διαχείρισης και των όρων χρήσης της υπ’ αριθμ.πρωτ.4622/2016 σύμβασης παραχώρησης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους και την αναψυχή του κοινού, και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους, καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία. (180/2024 ΑΔΕ)

Α.Δ.Σ. 61/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης και των όρων χρήσης της υπ’ αριθμ.πρωτ.4622/2016 Σύμβασης παραχώρησης με την ΕΤΑΔ ΑΕ, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν   τους λουόμενους και την αναψυχή του κοινού και μεταβιβάζει την εκμετάλλευση - υπομίσθωση της χρήσης σε τρίτους,   καθορίζει τα τμήματα κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτική σχέσης έναντι ανταλλάγματος αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων - θαλασσίων μέσων αναψυχής αναψυκτηρίων περιπτέρων.

Β) Εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής πλειοδοτικής δημοπρασίας με την παροχή υποστήριξης από την ΕΤΑΔ κατά την παρ.7 του άρθρου 23 του Ν.5092/2024, και συγκεκριμένα σε ότι αφορά την ανάρτηση των διαγωνισμών και τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διεξαγωγής μέσω του εξωτερικού παρόχου της ΕΤΑΔ, για τα τμήματα που πρόκειται να δημοπρατηθούν οι όροι της οποίας θα καταρτιστούν από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Γ) Μεταβιβάζει την εκμετάλλευση-υπομίσθωση χρήσης σε τρίτους για δύο (2) έτη, δηλαδή έως και 31.10.2025, καθώς και τις υποχρεώσεις του Δήμου, που απορρέουν από το άρθρο   «Χρήση του Μισθίου» της Σύμβασης παραχώρησης με την ΕΤΑΔ.

Δ) Αποφασίζει για τη μη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε εφημερίδες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή