ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                    Σκιάθος, 16 Απριλίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 4217/11.4.2024 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (14η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια ζώσης την 15η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:00 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 19 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δεκαέξι (16) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Αλέξανδρος Ευσταθίου του Αθανασίου
 2. 2.Ματούλα Παπαδούλια του Κωνσταντίνου
 3. 3.Ιωάννης Γιαννίτσης του Ευσταθίου
 4. 4.Μάρκος Βατζάκας του Αποστόλου
 5. 5.Χαραλαμπία Πασχάλη του Αναστασίου
 6. 6.Δημήτριος Καραθάνος του Βασιλείου
 7. 7.Σταματίνα Χονδρονικολή του Λάμπρου
 8. 8.Γεώργιος Διολέττας του Κωνσταντίνου
 9. 9.Εμμανουήλ Πασχάλης του Δημητρίου
 10. 10.Δημήτριος Αντωνίτσας του Αποστόλου – Θεοδώρου
 11. 11.Παναγιώτης Διολέττας του Κωνσταντίνου
 12. 12.Θωμάς Κουκουλάκης του Ιωάννη
 13. 13.Νικόλαος Γιαμαρέλος του Αναργύρου
 14. 14.Παρασκευή Δέσποινα Λιακοπούλου του Κωνσταντίνου
 15. 15.Χρήστος Εμμανουήλ του Νικολάου
 16. 16.Ιωάννης Πατσάς του Αποστόλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Ευθύμιος Βερβέρης του Γεωργίου
 2. 2.Παύλος Τασιόπουλος του Χρυσοστόμου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο Ιωάννης Πατσάς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος.
 • Ο Νικόλαος Πασχάλης του Ιωάννη προσήλθε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος.
 • Ο Δημήτριος Αντωνίτσας αποχώρησε μετά την ψήφιση του 7ου θέματος και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 10ου θέματος.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ στον Γ’ τομέα σχεδίου πόλης της Σκιάθου (Χατιλάρη).

Α.Δ.Σ. 43/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η επέκταση.

2.

Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός σχεδίου πόλης της Σκιάθου στη θέση «Ευαγγελέικα».

Α.Δ.Σ. 44/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η επέκταση.

3. Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εντός σχεδίου πόλης στη θέση «Πάροδος Παπαδιαμάντη».

Α.Δ.Σ. 45/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η επέκταση.

4. Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου έτους 2023 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Α.Δ.Σ. 46/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το Δ τρίμηνο.

5. Αίτημα για διακανονισμό των καταλογισθέντων από τον Δήμο Σκιάθου ποσών σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 615/14-3-2024 αποδεικτικό επίδοσης.

Α.Δ.Σ. 47/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το αίτημα διακανονισμού.

6. Ορισμός Πολιτικού Υπεύθυνου, Συντονιστή και Συντονιστικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου για το Πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ και την εκπλήρωση των κριτηρίων των μελών των Εθνικών Δικτύων, όπως απορρέουν εκ της συμμετοχής μας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network)».

Α.Δ.Σ. 48/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζονται οι:

1. Σταματίνα Χονδρονικολή.

2. Γεώργιος Τσάμτσας.

3. Χαραλαμπία Πασχάλη.

4. Ματούλα Παπαδούλια.

5. Δημήτριος Καραθάνος.

7. Έγκριση σχεδίου προκήρυξης για την πλήρωση θέσης ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και καθορισμός του ελάχιστου περιεχομένου της.

Α.Δ.Σ. 49/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η προκήρυξη.

8. Καθορισμός ημερησίων δρομολογίων των λεωφορείων κατά τη θερινή περίοδο έτους 2024 και αντιτίμου ανά διαδρομή. (130/2024 A.Δ.Ε.).

Α.Δ.Σ. 50/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνονται τα θερινά δρομολόγια.

9. Συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή οχημάτων και αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.

Α.Δ.Σ. 51/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζονται οι:

 1. Ιωάννης Γιαννίτσης με αναπλ. τον Δημήτριο Καραθάνο
 2. Μάρκος Βατζάκας με αναπλ. τον Γεώργιο Διολέττα
 3. Δημήτριος Αντωνίτσας με αναπλ. τον Νικόλαο Γιαμαρέλο
 4. Νικόλαος Γεωργόπουλος με αναπλ. τον Ευστάθιο Γραμματικό, δημοτικοί υπάλληλοι.
10. Συγκρότηση επιτροπής κληροδοτημάτων.

Α.Δ.Σ. 52/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζονται οι:

 1. Ευθύμιος Βερβέρης
 2. Σταματίνα Χονδρονικολή με αναπλ. τη Χαραλαμπία Πασχάλη
 3. Ιωάννης Πατσάς με αναπλ. τον Νικόλαο Γιαμαρέλο
 4. Παναγιώτα Φιλαρέτου με αναπλ. την Παρασκευή Σταματά
 5. Αναστασία Φιλαρέτου με αναπλ. την Αφροδίτη Δημοράγκα.
11. Συγκρότηση επιτροπής κανονιστικών διατάξεων.

Α.Δ.Σ. 53/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζονται οι:

 1. 1.Ευθύμιος Βερβέρης
 2. 2.Αλέξανδρος Ευσταθίου με αναπλ. τον Μάρκο Βατζάκα
 3. 3.Γεώργιος Διολέττας με αναπλ. τη Ματούλα Παπαδούλια
 4. 4.Νικόλαος Πασχάλης με αναπλ. τον Νικόλαο Γιαμαρέλο
 5. 5.Εμμανουήλ Πασχάλης με αναπλ. τον Παναγιώτη Διολέττα
 6. 6.Φιλάρετος Φιλαρέτου με αναπλ. τη Νίνα Μαστοράκη
 7. 7.Απόστολος Πασχάλης με αναπλ. τη Γεωργία Ράπτη
12. Συγκρότηση επιτροπής αιγιαλού και παραλιών.

Α.Δ.Σ. 54/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζονται οι:

 1. 1.Θεόδωρος Π.Τζούμας
 2. 2.Γεώργιος Διολέττας με αναπλ. τον Μάρκο Βατζάκα
 3. 3.Παναγιώτης Διολέττας με αναπλ. τον Θωμά Κουκουλάκη
 4. 4.Στέφανος Κουφίδης
 5. 5.Παναγιώτης Ανδριτσόπουλος με αναπλ. τον Γεώργιο Διολέττα
 6. 6.Δέσποινα Συμιακάκη
 7. 7.Δημήτριος Γκιαουράκης με αναπλ. τον Γεώργιο Αντώναρο
 8. 8.Ιωάννης Μουτζούρης με αναπλ. τον Ιωάννη Πρίφτη
13. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής έτους 2024 σε λογαριασμό του Δήμου.

Α.Δ.Σ. 55/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η πάγια προκαταβολή.

14. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος για ανάκληση επιβολής εισιτηρίου στο θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου και στη Ζώνη Α.

Α.Δ.Σ. 56/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η υποβολή αιτήματος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή