ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Σκιάθος, 30 Απριλίου 2024

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 5114/26.4.2024 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (15η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς την 30η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 8:00 και ώρα λήξης 11:00 π.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από τη Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 19 μελών συμμετείχαν τα δεκαεπτά (17) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Παρασκευή Δέσποινα Λιακοπούλου του Κωνσταντίνου
 2. 2.Θωμάς Κουκουλάκης του Ιωάννη
 3. 3.Νικόλαος Γιαμαρέλος του Αναργύρου
 4. 4.Χαραλαμπία Πασχάλη του Αναστασίου
 5. 5.Δημήτριος Αντωνίτσας του Αποστόλου – Θεοδώρου
 6. 6.Μάρκος Βατζάκας του Αποστόλου
 7. 7.Δημήτριος Καραθάνος του Βασιλείου
 8. 8.Ευθύμιος Βερβέρης του Γεωργίου
 9. 9.Παναγιώτης Διολέττας του Κωνσταντίνου
 10. 10.Χρήστος Εμμανουήλ του Νικολάου
 11. 11.Σταματίνα Χονδρονικολή του Λάμπρου
 12. 12.Αλέξανδρος Ευσταθίου του Αθανασίου
 13. 13.Ιωάννης Πατσάς του Αποστόλου
 14. 14.Ματούλα Παπαδούλια του Κωνσταντίνου
 15. 15.Νικόλαος Πασχάλης του Ιωάννη
 16. 16.Γεώργιος Διολέττας του Κωνσταντίνου
 17. 17.Εμμανουήλ Πασχάλης του Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Παύλος Τασιόπουλος του Χρυσοστόμου
 2. 2.Ιωάννης Γιαννίτσης του Ευσταθίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Τροποποίηση της αρίθμ. 159/2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την προσθήκη της περίπτωσης 11 στον πίνακα για τον καθορισμό τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνουν ψυγεία και σταντ περιπτέρων εκτός αστικού ιστού (132/2024 ΑΔΕ).

Α.Δ.Σ. 57/20

24 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η τροποποίηση.

 1. 2.
Ψήφιση της αρ. 143/2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου κατόπιν της αυτοδίκαιης κατάργησης του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5056/2023 (143/2024 ΑΔΕ).

Α.Δ.Σ. 58/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η τροποποίηση.

 1. 3.
Έγκριση μίσθωσης οικοπέδου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης των δημοτικών οχημάτων.

Α.Δ.Σ. 59/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η μίσθωση.

 1. 4.
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»(Έγκριση Καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων).

Α.Δ.Σ. 60/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η συμμετοχή.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή