ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Σκιάθος, 10 Απριλίου 2024

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 4008/9.4.2024 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (13η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς την 10η Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 8:00 και ώρα λήξης 11:00 π.μ. και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από τη Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 19 μελών συμμετείχαν τα δεκαεπτά (17) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Χαραλαμπία Πασχάλη του Αναστασίου
 2. 2.Θωμάς Κουκουλάκης του Ιωάννη
 3. 3.Νικόλαος Γιαμαρέλος του Αναργύρου
 4. 4.Αλέξανδρος Ευσταθίου του Αθανασίου
 5. 5.Ευθύμιος Βερβέρης του Γεωργίου
 6. 6.Γεώργιος Διολέττας του Κωνσταντίνου
 7. 7.Μάρκος Βατζάκας του Αποστόλου
 8. 8.Χρήστος Εμμανουήλ του Νικολάου
 9. 9.Δημήτριος Καραθάνος του Βασιλείου
 10. 10.Ιωάννης Γιαννίτσης του Ευσταθίου
 11. 11.Ιωάννης Πατσάς του Αποστόλου
 12. 12.Νικόλαος Πασχάλης του Ιωάννη
 13. 13.Εμμανουήλ Πασχάλης του Δημητρίου
 14. 14.Σταματίνα Χονδρονικολή του Λάμπρου
 15. 15.Ματούλα Παπαδούλια του Κωνσταντίνου
 16. 16.Παρασκευή Δέσποινα Λιακοπούλου του Κωνσταντίνου
 17. 17.Παναγιώτης Διολέττας του Κωνσταντίνου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Παύλος Τασιόπουλος του Χρυσοστόμου
 2. 2.Δημήτριος Αντωνίτσας του Αποστόλου – Θεοδώρου

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Λήψη απόφασης για έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024. (116/2024 Α.Δ.Ε.).

Α.Δ.Σ. 42/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 1η αναμόρφωση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή