ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Σκιάθος, 4 Απριλίου 2024

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 3582/3.4.2024 πρόσκλησης για έκτακτη μεικτή συνεδρίαση (11η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής messenger την 13η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 και περίληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από τη Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 19 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δεκαέξι (16) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Παρασκευή Δέσποινα Λιακοπούλου του Κωνσταντίνου
 2. 2.Ευθύμιος Βερβέρης του Γεωργίου
 3. 3.Ματούλα Παπαδούλια του Κωνσταντίνου
 4. 4.Χαραλαμπία Πασχάλη του Αναστασίου
 5. 5.Αλέξανδρος Ευσταθίου του Αθανασίου
 6. 6.Ιωάννης Γιαννίτσης του Ευσταθίου
 7. 7.Μάρκος Βατζάκας του Αποστόλου
 8. 8.Γεώργιος Διολέττας του Κωνσταντίνου
 9. 9.Σταματίνα Χονδρονικολή του Λάμπρου
 10. 10.Χρήστος Εμμανουήλ του Νικολάου
 11. 11.Δημήτριος Καραθάνος του Βασιλείου
 12. 12.Παναγιώτης Διολέττας του Κωνσταντίνου
 13. 13.Νικόλαος Γιαμαρέλος του Αναργύρου
 14. 14.Νικόλαος Πασχάλης του Ιωάννη
 15. 15.Δημήτριος Αντωνίτσας του Αποστόλου – Θεοδώρου
 16. 16.Ιωάννης Πατσάς του Αποστόλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Παύλος Τασιόπουλος του Χρυσοστόμου
 2. 2.Θωμάς Κουκουλάκης του Ιωάννη
 3. 3.Εμμανουήλ Πασχάλης του Δημητρίου

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Λήψη απόφασης για παράταση ή μη της μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (Ν 2) που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας.

Α.Δ.Σ. 38/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δεν εγκρίνεται η παράταση

της μίσθωσης.

 1. 2.
Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του γραφείου τουρισμού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 39/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η μίσθωση.

 1. 3.
Ανάκληση της 37/2024 ΑΔΣ και λήψη νέας.

Α.Δ.Σ. 40/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλείται η 37/2024 ΑΔΣ και παρέχεται αρνητική γνώμη.

 1. 4.
Επικαιροποίηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Σκιάθου για έτος 2024. (72/2024 Α.Ε.Ε.)

Α.Δ.Σ. 41/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικαιροποιείται το σχέδιο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή