ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Σκιάθος, 13 Μαρτίου 2024

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 2304/12.3.2024 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (9η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς την 13η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 8:00 και ώρα λήξης 11:00 π.μ. και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από τη Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 19 μελών συμμετείχαν τα δεκαπέντε (15) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Χαραλαμπία Πασχάλη του Αναστασίου
 2. 2.Νικόλαος Πασχάλης του Ιωάννη
 3. 3.Νικόλαος Γιαμαρέλος του Αναργύρου
 4. 4.Γεώργιος Διολέττας του Κωνσταντίνου
 5. 5.Ευθύμιος Βερβέρης του Γεωργίου
 6. 6.Δημήτριος Αντωνίτσας του Αποστόλου – Θεοδώρου
 7. 7.Παρασκευή Δέσποινα Λιακοπούλου του Κωνσταντίνου
 8. 8.Αλέξανδρος Ευσταθίου του Αθανασίου
 9. 9.Μάρκος Βατζάκας του Αποστόλου
 10. 10.Παναγιώτης Διολέττας του Κωνσταντίνου
 11. 11.Χρήστος Εμμανουήλ του Νικολάου
 12. 12.Σταματίνα Χονδρονικολή του Λάμπρου
 13. 13.Ιωάννης Πατσάς του Αποστόλου
 14. 14.Ματούλα Παπαδούλια του Κωνσταντίνου
 15. 15.Δημήτριος Καραθάνος του Βασιλείου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Παύλος Τασιόπουλος του Χρυσοστόμου
 2. 2.Ιωάννης Γιαννίτσης του Ευσταθίου
 3. 3.Θωμάς Κουκουλάκης του Ιωάννη
 4. 4.Εμμανουήλ Πασχάλης του Δημητρίου

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Παροχή γνώμης του Δήμου Σκιάθου για τμήματα αιγιαλού και παραλίας βάσει του Ν. 5092/2024.

Α.Δ.Σ. 37/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρέχεται η σύμφωνη γνώμη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή