ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Σκιάθος, 29 Φεβρουαρίου 2024

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 1781/28.2.2024 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (8η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς την 29η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 8:00 και ώρα λήξης 11:00 π.μ. και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από τη Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 19 μελών συμμετείχαν τα δεκατρία (13) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. 1.Χαραλαμπία Πασχάλη του Αναστασίου
 2. 2.Δημήτριος Καραθάνος του Βασιλείου
 3. 3.Γεώργιος Διολέττας του Κωνσταντίνου
 4. 4.Αλέξανδρος Ευσταθίου του Αθανασίου
 5. 5.Παρασκευή Δέσποινα Λιακοπούλου του Κωνσταντίνου
 6. 6.Νικόλαος Γιαμαρέλος του Αναργύρου
 7. 7.Μάρκος Βατζάκας του Αποστόλου
 8. 8.Νικόλαος Πασχάλης του Ιωάννη
 9. 9.Σταματίνα Χονδρονικολή του Λάμπρου
 10. 10.Χρήστος Εμμανουήλ του Νικολάου
 11. 11.Ματούλα Παπαδούλια του Κωνσταντίνου
 12. 12.Ευθύμιος Βερβέρης του Γεωργίου
 13. 13.Ιωάννης Γιαννίτσης του Ευσταθίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Παύλος Τασιόπουλος του Χρυσοστόμου
 2. 2.Δημήτριος Αντωνίτσας του Αποστόλου – Θεοδώρου
 3. 3.Θωμάς Κουκουλάκης του Ιωάννη
 4. 4.Ιωάννης Πατσάς του Αποστόλου
 5. 5.Παναγιώτης Διολέττας του Κωνσταντίνου
 6. 6.Εμμανουήλ Πασχάλης του Δημητρίου

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Ενσωμάτωση των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Σκιάθου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου έτους 2024.

Α.Δ.Σ. 36/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ενσωματώνονται τα Ο.Π.Δ. του Δήμου και του Δ.Λ.Τ. έτους 2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή