ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                    Σκιάθος, 26 Φεβρουαρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 1535/19.2.2024 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (7η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια ζώσης την 23η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 9ο 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο και 17ο της ημερήσιας διάταξης της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 1535/19.2.2024 πρόσκλησης. Το 8ο ομόφωνα αποσύρθηκε εν αναμονή περισσότερων πληροφοριών.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 19 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δεκαέξι (16) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Ευθύμιος Βερβέρης του Γεωργίου
 2. 2.Αλέξανδρος Ευσταθίου του Αθανασίου
 3. 3.Ματούλα Παπαδούλια του Κωνσταντίνου
 4. 4.Ιωάννης Γιαννίτσης του Ευσταθίου
 5. 5.Μάρκος Βατζάκας του Αποστόλου
 6. 6.Σταματίνα Χονδρονικολή του Λάμπρου
 7. 7.Δημήτριος Καραθάνος του Βασιλείου
 8. 8.Γεώργιος Διολέττας του Κωνσταντίνου
 9. 9.Παρασκευή Δέσποινα Λιακοπούλου του Κωνσταντίνου
 10. 10.Χρήστος Εμμανουήλ του Νικολάου
 11. 11.Δημήτριος Αντωνίτσας του Αποστόλου – Θεοδώρου
 12. 12.Θωμάς Κουκουλάκης του Ιωάννη
 13. 13.Νικόλαος Πασχάλης του Ιωάννη
 14. 14.Νικόλαος Γιαμαρέλος του Αναργύρου
 15. 15.Εμμανουήλ Πασχάλης του Δημητρίου
 16. 16.Ιωάννης Πατσάς του Αποστόλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Χαραλαμπία Πασχάλη του Αναστασίου
 2. 2.Παναγιώτης Διολέττας του Κωνσταντίνου
 3. 3.Παύλος Τασιόπουλος του Χρυσοστόμου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 15ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΙΒΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και τον δ.τ. «ELIVI HOTELS S.A.» και κατά της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΝΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΝΑΜΑΡ Α.Ε.», με σκοπό την αποβολή τους από τις κοινόχρηστες και ανήκουσες κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα στον Δήμο Σκιάθου εκτάσεις (δρόμους, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, υπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού και θέσεις στάθμευσης) που βρίσκονται εντός του Δημοσίου Κτήματος με ιστορικό ΚΑΕΚ 350712401039/0/0 («ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ») και έχουν λάβει ΚΑΕΚ 350712401049/0/0, 350712401050/0/0, 350712401051/0/0, 350712401052/0/0, 350712401053/0/0, 350712401054/0/0, 350712401055/0/0, 350712401056/0/0, 35071ΕΚ01402/0/0, 35071ΕΚ01403/0/0, 35071ΕΚ01404/0/0, 35071ΕΚ01405/0/0 και 35071ΕΚ01406/0/0, ήτοι και από τα Οικοδομικά Τετράγωνα 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13, όπως αυτά εμφαίνονται στο συνημμένο στην παρούσα εισήγηση από 02/2017 υπ’ αριθ. Π-2 Ρυμοτομικό Σχέδιο του Σπύρου Τσαγκαράτου.

Α.Δ.Σ. 20/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εκδίδεται το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής.

2. Ανάκληση της 114/2023 ΑΔΣ και λήψη απόφασης για ανάκληση της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΝΤΙΝΑ).

Α.Δ.Σ. 21/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλείται η 114/2023 ΑΔΣ.

3. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του αμαξοστασίου και των γραφείων της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 22/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η μίσθωση.

4. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου που θα στεγάσει Λοιπές υπηρεσίες του Δήμου Σκιάθου (Γραφεία Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Γραφεία Πολεοδομίας, Δημοτικής Αστυνομίας)

Α.Δ.Σ. 23/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η μίσθωση.

5. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση δράσεων υγιούς ψυχαγωγίας των νέων και των κατοίκων εν γένει, του δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 24/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η μίσθωση.

6. Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός σχεδίου πόλης της Σκιάθου στη θέση «Κοπρισιά».

Α.Δ.Σ. 25/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η επέκταση.

7. Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός σχεδίου πόλης της Σκιάθου στη θέση «Κοτρώνα».

Α.Δ.Σ. 26/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η επέκταση.

8. Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στην περιοχή «Πούντα». ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ.
9. Επικαιροποίηση σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2024.

Α.Δ.Σ. 27/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικαιροποιείται το σχέδιο.

10. Επικαιροποίηση σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2024.

Α.Δ.Σ. 28/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικαιροποιείται το σχέδιο.

11. Έγκριση έκθεσης καταγραφής των απλήρωτων   υποχρεώσεων του καταργούμενου ΝΠΔΔ ΔΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ.

Α.Δ.Σ. 29/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η έκθεση.

12. Έγκριση έκθεσης καταγραφής και απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου νομικού προσώπου ΔΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Δ.Σ. 30/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η έκθεση.

13. Απαλλαγή τέλους ταφής Γεώργιου Αλεξανδρίδη τιμής ένεκεν.

Α.Δ.Σ. 31/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η απαλλαγή.

14. Αναγκαιότητα για ονοματοδοσία οδών και υπόδειξη ονοματοδοσίας.

Α.Δ.Σ. 32/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η ονοματοδοσία.

15. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ της Δημοτικής Αστυνομίας για τα έτη 2018, 2019 & 2020 από τους χρηματικούς καταλόγους 1254, 1255 & 1256/2023 συνολικού ποσού 70 ευρώ.

Α.Δ.Σ. 33/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η διαγραφή οφειλών

συνολικού ποσού 590,00 ευρώ.

16. Συγκρότηση Επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής.

Α.Δ.Σ. 34/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτείται από τους:

 1. Αλέξανδρος Ευσταθίου
 2. Ματούλα Παπαδούλια με αναπλ. Ευθύμιο Βερβέρη
 3. Χρήστος Εμμανουήλ με αναπλ. Ιωάννη Γιαννίτση
 4. Δημήτριος Καραθάνος με αναπλ. Γεώργιο Διολέττα
 5. Μάρκος Βατζάκας με αναπλ. Χαραλαμπία Πασχάλη
 6. Δημήτριος Αντωνίτσας με αναπλ. Θωμά Κουκουλακη
 7. Παναγιώτης Διολέττας με αναπλ. Νικόλαο Γιαμαρέλο
 8. Νικόλαος Πασχάλης με αναπλ. Εμμανουήλ Πασχάλη
 9. Παναγιώτης Ανδριτσόπουλος με αναπλ. Γεώργιο Διολέττα
 10. Εμμανουήλ Κανταράκης με αναπλ. Αλκιβιάδη Γκαβόπουλο
 11. Στέφανος Κουφίδης με αναπλ. Βασίλειο Μουρεσιώτη
 12. Χρήστος Δημητριάδης με αναπλ. Αλέξανδρο Μαυρογιαλή
 13. Ευαγγελία Παλλάτζα με αναπλ. Κωνσταντίνο Γραμματικό
 14. Νίνα Μαστοράκη με αναπλ. Μάγια Μαστοράκη
 15. Πέτρος Δερβένης με αναπλ. Νικόλαο Πρέκα
17. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

Α.Δ.Σ. 35/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτείται από τους:

 1. Σταματίνα Χονδρονικολή
 2. Δημήτριος Αντωνίτσας με αναπλ. Νικόλαο Γιαμαρέλο
 3. Αναστασία Μουτζούρη με αναπλ. Παρασκευή Ντούσκου
 4. Ζωή Προύσαλη με αναπλ. Αθηνά Παπαγεωργίου
 5. Βασιλική Αξιαρλή με αναπλ. Χρήστο Δημητριάδη
 6. Νίνα Μαστοράκη, με αναπλ. Ελένη Κυριακούλη
 7. Άρια Σεβλιανού με αναπλ. Γεώργιο Τσάμτσα
 8. Ντριτάν Σιμόνη με αναπλ. Νικόλαο Εγνατιάδη

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή