ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Σκιάθος, 26 Φεβρουαρίου 2024

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αρίθμ. πρωτ. 1534/19.2.2024 για ειδική συνεδρίαση (6η) του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία διεξήχθη δια ζώσης στις 23 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 19 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δεκαέξι (16) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Ευθύμιος Βερβέρης του Γεωργίου
 2. 2.Αλέξανδρος Ευσταθίου του Αθανασίου
 3. 3.Ματούλα Παπαδούλια του Κωνσταντίνου
 4. 4.Ιωάννης Γιαννίτσης του Ευσταθίου
 5. 5.Μάρκος Βατζάκας του Αποστόλου
 6. 6.Σταματίνα Χονδρονικολή του Λάμπρου
 7. 7.Δημήτριος Καραθάνος του Βασιλείου
 8. 8.Γεώργιος Διολέττας του Κωνσταντίνου
 9. 9.Παρασκευή Δέσποινα Λιακοπούλου του Κωνσταντίνου
 10. 10.Χρήστος Εμμανουήλ του Νικολάου
 11. 11.Δημήτριος Αντωνίτσας του Αποστόλου – Θεοδώρου
 12. 12.Θωμάς Κουκουλάκης του Ιωάννη
 13. 13.Νικόλαος Πασχάλης του Ιωάννη
 14. 14.Νικόλαος Γιαμαρέλος του Αναργύρου
 15. 15.Εμμανουήλ Πασχάλης του Δημητρίου
 16. 16.Ιωάννης Πατσάς του Αποστόλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Χαραλαμπία Πασχάλη του Αναστασίου
 2. 2.Παναγιώτης Διολέττας του Κωνσταντίνου
 3. 3.Παύλος Τασιόπουλος του Χρυσοστόμου

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύνταξη και ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2024.

Με την υπ. αριθ. 19/2024 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα:

Α. ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙ

τον προϋπολογισμό του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2024 σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου όπως εμφανίζεται παρακάτω:

Η παρούσα κατάσταση ψηφίστηκε με την υπ’ αρίθμ. 19/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Α1. την εισηγητική ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ έτους 2024 (που αποτελεί αναπόσπαστο έγγραφο της

παρούσης απόφασης), με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή