ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                    Σκιάθος, 13 Φεβρουαρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 1236/9.2.2024 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (4η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς την 13η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 8:00 και ώρα λήξης 11:00 π.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από τη Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 19 μελών συμμετείχαν τα δεκαοκτώ (18) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Χαραλαμπία Πασχάλη του Αναστασίου
 2. 2.Νικόλαος Γιαμαρέλος του Αναργύρου
 3. 3.Νικόλαος Πασχάλης του Ιωάννη
 4. 4.Δημήτριος Καραθάνος του Βασιλείου
 5. 5.Χρήστος Εμμανουήλ του Νικολάου
 6. 6.Σταματίνα Χονδρονικολή του Λάμπρου
 7. 7.Ευθύμιος Βερβέρης του Γεωργίου
 8. 8.Ματούλα Παπαδούλια του Κωνσταντίνου
 9. 9.Παρασκευή Δέσποινα Λιακοπούλου του Κωνσταντίνου
 10. 10.Ιωάννης Γιαννίτσης του Ευσταθίου
 11. 11.Γεώργιος Διολέττας του Κωνσταντίνου
 12. 12.Μάρκος Βατζάκας του Αποστόλου
 13. 13.Δημήτριος Αντωνίτσας του Αποστόλου – Θεοδώρου
 14. 14.Θωμάς Κουκουλάκης του Ιωάννη
 15. 15.Ιωάννης Πατσάς του Αποστόλου
 16. 16.Αλέξανδρος Ευσταθίου του Αθανασίου
 17. 17.Παναγιώτης Διολέττας του Κωνσταντίνου
 18. 18.Εμμανουήλ Πασχάλης του Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Παύλος Τασιόπουλος του Χρυσοστόμου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στην Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ)

Α.Δ.Σ. 15/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται ο Δήμαρχος

με αναπλ. τον Μάρκο Βατζάκα.

2.

Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού

Δ΄ τριμήνου έτους 2023. (21/2024 Α.Δ.Ε.).

Α.Δ.Σ. 16/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η πορεία Δ τριμήνου.

3. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως από τους δικαιούχους του Δήμου Σκιάθου από 10/01/2024 έως 09/01/2025.

Α.Δ.Σ. 17/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζονται οι δικαιούχοι αιρετοί και καθορίζεται το ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων.

4.

Συγκρότηση Επιτροπής πολεοδομικών

θεμάτων Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 18/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτείται από τους:

 • Ματούλα Παπαδούλια με αναπλ. Ευθύμιο Βερβέρη
 • Δημήτριος Αντωνίτσας με αναπλ. Εμμανουήλ Πασχάλη
 • Αικατερίνη Σάχου και Χρήστος Σταματίου
 • Αναστασία Φιλαρέτου με αναπλ. Σταμάτη Σταμέλο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή