ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                    Σκιάθος, 2 Φεβρουαρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 805/29.1.2024 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (3η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια ζώσης την Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο 9ο και 10ο της ημερήσιας διάταξης της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 805/29.1.2024 πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 19 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δεκατρία (13) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Ιωάννης Γιαννίτσης του Ευσταθίου
 2. 2.Αλέξανδρος Ευσταθίου του Αθανασίου
 3. 3.Ματούλα Παπαδούλια του Κωνσταντίνου
 4. 4.Ευθύμιος Βερβέρης του Γεωργίου
 5. 5.Μάρκος Βατζάκας του Αποστόλου
 6. 6.Σταματίνα Χονδρονικολή του Λάμπρου
 7. 7.Δημήτριος Καραθάνος του Βασιλείου
 8. 8.Παρασκευή Δέσποινα Λιακοπούλου του Κωνσταντίνου
 9. 9.Γεώργιος Διολέττας του Κωνσταντίνου
 10. 10.Χρήστος Εμμανουήλ του Νικολάου
 11. 11.Δημήτριος Αντωνίτσας του Αποστόλου – Θεοδώρου
 12. 12.Νικόλαος Γιαμαρέλος του Αναργύρου
 13. 13.Ιωάννης Πατσάς του Αποστόλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Χαραλαμπία Πασχάλη του Αναστασίου
 2. 2.Νικόλαος Πασχάλης του Ιωάννη
 3. 3.Παναγιώτης Διολέττας του Κωνσταντίνου
 4. 4.Θωμάς Κουκουλάκης του Ιωάννη
 5. 5.Παύλος Τασιόπουλος του Χρυσοστόμου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Γνωμοδότηση για την ίδρυση Εσπερινού Γυμνασίου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 4/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Θετική γνωμοδότηση στην ίδρυση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2024. (15/2024 Α.Δ.Ε.).

Α.Δ.Σ. 5/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζεται το τεχνικό πρόγραμμα.

3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 6/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τα κάτωθι μέλη:

 1. Μάρκος Βατζάκας, πρόεδρος 
 2. Ματούλα Παπαδούλια με αναπλ. Παρασκευή – Δέσποινα Λιακοπούλου
 3.  Χαραλαμπία Πασχάλη με αναπλ. Σταματίνα Χονδρονικολή 
 4. Ευθύμιος Βερβέρης με αναπλ. Χρήστος Εμμανουήλ 
 5. Δημήτριος Καραθάνος με αναπλ. Γεώργιος Διολέττας
 6. Δημήτριος Αντωνίτσας με αναπλ. τον Νικόλαο Πασχάλη
 7. Παναγιώτης Διολέττας με αναπλ. τον Θωμά Κουκουλάκη
 8. Σπυρίδωνας – Γεώργιος Τζούμας, εκπρόσωπος των εργαζομένων, με αναπληρ. τον Ιωάννη Τελλιάδη
 9. Φιλάρετος Φιλαρέτου, εκπρόσωπος του πολιτιστικού συλλόγου «η Σκιάθος» με αναπλ. τη Βασιλική Μαχαίρα
 10. Δημήτριος Κοφινάς δημότης, με αναπλ. τον Δημήτριο Γκιαουράκη του Βασιλείου
 11. Βασίλειος Μυγδαλάκης δημότης, με αναπλ. τον Αδαμάντιο Μαθηνό
4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας του Δ.Σ..

Α.Δ.Σ. 7/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τα κάτωθι μέλη:

 1. Γεώργιος Διολέττας πρόεδρος
 2. Ματούλα Παπαδούλια, αντιπρόεδρος με αναπλ. Σταματίνα Χονδρονικολή
 3. Μάρκος Βατζάκας με αναπλ. Δημήτριος Καραθάνος
 4. Νικόλαος Πασχάλης με αναπλ. Ιωάννης Πατσάς
 5.  Εμμανουήλ Πασχάλης με αναπλ. Δημήτριος Αντωνίτσας
 6. Νικόλαος Κατσάμπας με αναπλ. Νικόλαος Κουκιάς
 7. Στέφανος Κουφίδης με αναπλ. Δημήτριος Τσολοβίκος
5. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκιάθου – Χρήστος Χειμώνας»

Α.Δ.Σ. 8/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τα κάτωθι μέλη:

 1. Σταματίνα Χονδρονικολή, Πρόεδρος
 2. Παρασκευή – Δέσποινα Λιακοπούλου με αναπλ. Χαραλαμπία Πασχάλη,
 3. Δημήτριος Καραθάνος με αναπλ. Χρήστος Εμμανουήλ
 4. Εμμανουήλ Πασχάλης με αναπλ. Δημήτριος Αντωνίτσας
 5. Νικόλαος Πασχάλης με αναπλ. Νικόλαος Γιαμαρέλος
 6. Ελένη Κυριακούλη με αναπλ. Ροδοθέα Αλατζά
 7. Μαρία Τάτση με αναπλ. Έφη Τρακόσα
 8. Δήμητρα Συκιώτου με  αναπλ. Βασιλική Παναγιωτέλη
 9. Παρασκευάς Τελλίδης με αναπλ. Ιωάννα Δένδη
 10. Ελένη Κουτούμπα με αναπλ. Βασιλική Τσαβδαρούδη
 11. Ήρα Ράλλη με αναπλ. Θεολογία Μόγγα
6. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκιάθου»

Α.Δ.Σ. 9/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τα κάτωθι μέλη:

 1. Ματούλα Παπαδούλια, Πρόεδρος
 2. Χαραλαμπία Πασχάλη με αναπλ. Σταματίνα Χονδρονικολή
 3. Χρήστος Εμμανουήλ με αναπλ. Δημήτριος Καραθάνος
 4. Εμμανουήλ Πασχάλης με αναπλ. Ιωάννης Πατσάς
 5. Νικόλαος Πασχάλης με αναπλ. Νικόλαος Γιαμαρέλος
 6. Ουρανία Κανταράκια του Γεωργίου με αναπλ. Νίνα Μαστοράκη
 7. Ιωάννα Κωνσταντέλου με αναπλ. Μαρία Ντάλλα
 8. Λεωνίδας Τζαβαλιάς με αναπλ. Αικατερίνη Τόκα
 9. Αγγελική Καμπούρη με αναπλ. Περσεφόνη Παπαδοπούλου
 10. Αποστολία Πασχάλη με αναπλ. Αντωνία Χατζηευαγγέλου
 11. Αφροδίτη Δημοράγκα με αναπλ. Καλλιόπη Ιωάννου
7. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για το έτος 2024 βάσει του Ν. 4412/2016.

Α.Δ.Σ. 10/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτούνται οι επιτροπές.

8. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2024 βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει

Α.Δ.Σ. 11/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τα κάτωθι μέλη:

 1. Ευθύμιος Βερβέρης με αναπλ. Ματούλα Παπαδούλια
 2. Ιωάννης Πατσάς με αναπλ. Παναγιώτης Διολέττας
 3. Ιωάννα Κωνσταντέλου με αναπλ. Δημήτριος Κοφινάς
9. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2024

Α.Δ.Σ. 12/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τα κάτωθι μέλη:

 1. Θεόδωρος Τζούμας.
 2. Ευθύμιος Βερβέρης με αναπλ. Μάρκος Βατζάκας
 3. Ιωάννης Πατσάς με αναπλ. Παναγιώτης Διολέττας
10. Συγκρότηση της εκτιμητικής επιτροπής ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2024

Α.Δ.Σ. 13/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τα κάτωθι μέλη:

 1. Ευθύμιος Βερβέρης ως πρόεδρος
 2. Ματούλα Παπαδούλια με αναπλ. Ιωάννης Γιαννίτσης
 3. Χρήστος Σταματίου με αναπλ. Ευστάθιος Καρυοφύλλης.
11. Συγκρότηση επιτροπής εγγραφών για την εξέταση αιτήσεων εγγραφής των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 14/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τα κάτωθι μέλη:

 1. Ματούλα Παπαδούλια, πρόεδρος.
 2. Γιαννούλα Κοκολιού με αναπλ. Μαρία Σταυροπούλου
 3. Γεωργία Ράπτη με αναπλ. τη Γεωργία Μιντζά

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή