ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                    Σκιάθος, 30 Ιανουαρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 761/26.1.2024 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (2η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς την 30η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 8:00 και ώρα λήξης 11:30 π.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από τη Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 19 μελών συμμετείχαν τα δεκαοκτώ (18) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Ιωάννης Γιαννίτσης του Ευσταθίου
 2. 2.Νικόλαος Πασχάλης του Ιωάννη
 3. 3.Νικόλαος Γιαμαρέλος του Αναργύρου
 4. 4.Ματούλα Παπαδούλια του Κωνσταντίνου
 5. 5.Θωμάς Κουκουλάκης του Ιωάννη
 6. 6.Δημήτριος Καραθάνος του Βασιλείου
 7. 7.Ευθύμιος Βερβέρης του Γεωργίου
 8. 8.Γεώργιος Διολέττας του Κωνσταντίνου
 9. 9.Χρήστος Εμμανουήλ του Νικολάου
 10. 10.Μάρκος Βατζάκας του Αποστόλου
 11. 11.Εμμανουήλ Πασχάλης του Δημητρίου
 12. 12.Δημήτριος Αντωνίτσας του Αποστόλου – Θεοδώρου
 13. 13.Ιωάννης Πατσάς του Αποστόλου
 14. 14.Παρασκευή Δέσποινα Λιακοπούλου του Κωνσταντίνου
 15. 15.Χαραλαμπία Πασχάλη του Αναστασίου
 16. 16.Αλέξανδρος Ευσταθίου του Αθανασίου
 17. 17.Σταματίνα Χονδρονικολή του Λάμπρου
 18. 18.Παναγιώτης Διολέττας του Κωνσταντίνου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Παύλος Τασιόπουλος του Χρυσοστόμου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Εκλογή δημοτικών συμβούλων για την εκπροσώπηση στη γενική συνέλευση της ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Α.Δ.Σ. 1/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκλέγεται ο Μάρκος Βατζάκας του Αποστόλου.

2.

Ορισμός εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησής τους για συνέχιση της διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Σκιάθου σε όλα τα συνεργαζόμενα

Τραπεζικά Ιδρύματα.

Α.Δ.Σ. 2/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζονται οι Ευθύμιος Βερβέρης, Αναστάσιος Κανταράκιας και Κωνσταντινιά Μίχου.

3. Ορισμός εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησής τους για συνέχιση της διαχείρισης των Τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Σκιάθου στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Α.Δ.Σ. 3/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζονται οι Ευθύμιος Βερβέρης και Αναστάσιος Κανταράκιας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή