ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                    Σκιάθος, 28 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 16190/27.12.2023 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (29η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς την 28η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 8:00 και ώρα λήξης 11:00 π.μ. και περίληψη της απόφαση, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών συμμετείχαν τα δεκαπέντε (15) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. 2.Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 3. 3.Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 4. 4.Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 5. 5.Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 6. 6.Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 7. 7.Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 8. 8.Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 9. 9. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 10. 10.Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 11. 11.Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 12. 12.Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 13. 13.Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 14. 14.Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 15. 15.Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 2. 2.Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 3. 3.Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 4. 4.Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 5. 5.Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 6. 6.Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου – Θεοδώρου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής τεσσάρων ατόμων, που ανήκουν στο στρατιωτικό προσωπικό της 111 Πτέρυγας Μάχης και θα διατεθούν στο Κ.Υ. Σκιάθου για τη στελέχωση πληρώματος ασθενοφόρου από 1/1/2024 έως 30/6/2024, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4483/2017 όπως αυτό ισχύει.

Α.Δ.Σ. 161/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής τεσσάρων ατόμων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή