ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                    Σκιάθος, 21 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 15984/19.12.2023 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (28η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς την 21η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 8:00 και ώρα λήξης 12:30 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών συμμετείχαν τα έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 2. 2.Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 3. 3.Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 4. 4.Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 5. 5.Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 6. 6.Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 7. 7.Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 8. 8.Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 9. 9.Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 10. 10.Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 11. 11.Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 2. 2.Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 3. 3.Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 4. 4.Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 5. 5.Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 6. 6.Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 7. 7.Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 8. 8.Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 9. 9.Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 10. 10.Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου – Θεοδώρου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (283/2023 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 147/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 6η αναμόρφωση.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση του απολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων του ΔΟΑΠΝ οικονομικού έτους 2022.

Α.Δ.Σ. 148/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται ο απολογισμός.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση του τεχνικού προγράμματος του ΔΛΤ Σκιάθου οικονομικού έτους 2024

Α.Δ.Σ. 149/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται το τεχνικό πρόγραμμα.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου οικονομικού έτους 2024.

Α.Δ.Σ. 150/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου οικονομικού έτους 2024.

Α.Δ.Σ. 151/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται το ΟΠΔ.

6. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σκιάθου για το 2024

Α.Δ.Σ. 152/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται το πρόγραμμα.

7. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2024. (285/2023 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 153/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Μη αναπροσαρμογή των τελών.

8. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2024. (287/2023 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 154/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Μη αναπροσαρμογή των τελών.

9. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2024. (288/2023 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 155/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Μη αναπροσαρμογή των τελών.

10. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και των δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2024. (289/2023 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 156/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Μη αναπροσαρμογή των τελών.

11. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης ΙΝΤΕRΝΕΤ για το έτος 2024. (291/2023 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 157/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Μη αναπροσαρμογή των τελών.

12. Αναπροσαρμογή ή μη του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2024. (290/2023 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 158/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Μη αναπροσαρμογή των τελών.

13.

Αναπροσαρμογή ή μη:

 1. τελών κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2024,
 2. τελών κοινοχρήστων χώρων, που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2024 και

του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και για τη φύλαξη-αποθήκευση των αντικειμένων, που αφαιρούνται από συνεργείο του Δήμου. (286/2023 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 159/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Μη αναπροσαρμογή των τελών.

14. Λήψη απόφασης για παράταση της υπ. αριθ. 16566/31-12-2022 (ΑΔΑΜ 23SYMV011949406 2023-01-04)«ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023.

Α.Δ.Σ. 160/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Η παράταση της σύμβασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή