ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                    Σκιάθος, 11 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 15560/7.12.2023 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (26η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια ζώσης την 9η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:30 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο της ημερήσιας διάταξης της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 15560/7.12.2023 πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. 2.Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. 3.Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 4. 4.Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου – Θεοδώρου
 5. 5.Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 6. 6.Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 7. 7.Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 8. 8.Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 9. 9.Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 10. 10.Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 11. 11.Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 2. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 3. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 4. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 5. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 6. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 7. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 8. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 9. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 10. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (270/2023 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 141/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 5η αναμόρφωση.

2. Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας του παιδικού σταθμού Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 142/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η αναθεώρηση.

3. Καθορισμός ημερησίων δρομολογίων των λεωφορείων κατά τη χειμερινή περίοδο έτους 2023 – 2024 και αντιτίμου ανά διαδρομή. (57/2023 AOE)

Α.Δ.Σ. 143/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζονται τα δρομολόγια και το αντίτιμο.

4. Διαγραφή οφειλής από βεβαιωθέντα χρηματικό κατάλογο ΜΕ Α/Α 1229/19-07-2023 (τέλη χρήσης κόμβου INTERNET) λόγω χρέωσης εκ παραδρομής.

Α.Δ.Σ. 144/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παράταση.

5. Διαγραφή νηπίου.

Α.Δ.Σ. 145/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η διαγραφή.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή