ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                     Σκιάθος, 16 Νοεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 14779/15.11.2023 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (24η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς στις 6 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 8:00 και ώρα λήξης 14:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών συμμετείχαν τα δεκαπέντε (15) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 2. 2.Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 3. 3.Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 4. 4.Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 5. 5.Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 6. 6. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 7. 7.Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 8. 8.Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 9. 9.Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 10. 10.Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 11. 11.Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου – Θεοδώρου
 12. 12.Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 13. 13.Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 14. 14.Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 15. 15.Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 2. 2.Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 3. 3.Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 4. 4. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 5. 5.Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. 6.Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Αντικατάσταση μελών της σχολής επιτροπής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 139/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ
 1. Γεώργιος Αντωνίτσας, Πρόεδρος
 2. Εμμανουήλ Πασχάλης με αν. Αδαμάντιο Μαθηνό
 3. Ιωάννης Γιαννίτσης με αν. Νικόλαο Λιακόπουλο
 4. Ματούλα Παπαδούλια με αν. Σταματίνα Χονδρονικολή
 5. Ιωάννης Πατσάς με αν. Παναγιώτη Διολέττα
 6. Δημήτριος Αντωνίτσας με αν. Θωμά Κουκουλάκη
 7. Μαίρη Ντάλλα με αναπληρώτριά της, την Ρέα Αλατζά
 8. Λεωνίδας Τζαβαλιάς, διευθυντής Γενικού Λυκείου.
 9. Αικατερίνη Τόκα, διευθύντρια Γυμνασίου.
 10. Διαμάντω Παρίσση, με αν. Ευγενεία Λαυκιώτη
 11. Αφροδίτη Δημοράγκα, με αν. Όλγα Καστοπούλου
2. Ανάκληση της 132/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2024-2025.

Α.Δ.Σ. 140/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανακαλείται η υπ’ αρίθμ. 132/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Β. Γνωμοδοτεί θετικά α) για την ίδρυση Ειδικού Νηπιαγωγείου,

β) την κατάργηση του ΕΕΕΕΚ Βορείων Σποράδων και γ) την ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή