ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                     Σκιάθος, 7 Νοεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 14417/3.11.2023 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (23η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς στις 6 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 8:00 και ώρα λήξης 14:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών συμμετείχαν τα δεκατρία (13) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. 2.Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 3. 3.Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 4. 4.Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 5. 5.Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. 6.Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 7. 7.Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 8. 8.Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 9. 9.Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 10. 10.Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 11. 11.Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 12. 12.Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 13. 13.Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου – Θεοδώρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 2. 2.Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 3. 3.Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. 4.Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 5. 5.Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 6. 6.Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 7. 7.Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 8. 8. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 130/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το σχέδιο.

2. Λήψη απόφασης για δίμηνη παράταση του συμβατικού χρόνου που αφορά την υλοποίηση της από 02/08/2022 σύμβασης με το Δήμο Σκιάθου (αρ. πρωτοκόλλου 10472, αριθμός ΑΔΑΜ 22SYMV011035473 2022-08-02) με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για την Ενδυνάμωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και την Εκπαίδευση του Προσωπικού του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Έτους 2022-2023»

Α.Δ.Σ. 131/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παράταση.

3. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2024-2025

Α.Δ.Σ. 132/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η λειτουργία

Ειδικού Νηπιαγωγείου και

Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου.

4. Συμμετοχή στα προγράμματα Δακοκτονίας ετών 2024 και 2025

Α.Δ.Σ. 133/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η συμμετοχή.

5. Έγκριση έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (235/2023 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 134/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η πορεία Γ τριμήνου.

6. Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Α.Δ.Σ. 135/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η πορεία Γ τριμήνου του ΔΛΤ.

7. Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου έτους 2023 του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 136/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η πορεία Γ τριμήνου του ΔΟΑΠΝ.

8. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής τεσσάρων μετακινούμενων υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων, που έχουν κληθεί να υπηρετήσουν στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου από τις 4.11 έως 5.12 και 8.11 έως 10.12, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4483/2017 όπως αυτό ισχύει

Α.Δ.Σ. 137/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η αναγκαιότητα παροχής

δωρεάν διαμονής.

9. Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΚΕΔΕ (άρθρου 100 του Ν. 3852/2010) για την αντιμετώπιση συνεπειών στον Δήμο Σκιάθου από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023

Α.Δ.Σ. 138/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η σύναψη της

προγραμματικής σύμβασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή