ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                     Σκιάθος, 19 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 12195/15.9.2023 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (22η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς στις 19 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 8:00 και ώρα λήξης 13:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών συμμετείχαν τα δεκαεπτά (17) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 2. 2.Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 3. 3.Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 4. 4. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 5. 5.Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 6. 6.Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 7. 7.Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 8. 8.Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 9. 9.Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 10. 10.Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 11. 11.Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 12. 12.Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 13. 13.Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 14. 14.Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 15. 15.Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 16. 16.Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 17. 17.Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 2. 2.Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 3. 3.Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 4. 4.Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου – Θεοδώρου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Έγκριση έκθεσης B΄ τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (189/2023 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 128/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η πορεία Β τριμήνου.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (197/2023Α.Ο.Ε.)

Α.Δ.Σ. 129/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 4η αναμόρφωση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή