ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                           Σκιάθος, 29 Αυγούστου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 11301/25.8.2023 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (21η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς στις 29 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 8:00 και ώρα λήξης 13:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών συμμετείχαν τα δεκατέσσερα (14) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 2. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 3. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 4. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 5. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 6. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 7. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 8. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 9. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 10. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 11. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 12. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 13. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 14. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου – Θεοδώρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 2. 2.Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 3. 3.Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 4. 4.Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 5. 5.Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. 6.Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 7. 7.Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετο

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Καθορισμός δυναμικότητας του Παιδικού Σταθμού και έγκριση των θέσεων εγγραφής νηπίων για τη σχολική χρονιά 2023-2024 στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 125/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζεται η δυναμικότητα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2. Λήψη απόφασης για έγκριση της τρίτης (3ης) αναμόρφωσης οικονομικού έτους 2023 του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Α.Π.Ν..

Α.Δ.Σ. 126/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 3η αναμόρφωση.

3. Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης κατόπιν λήξης αυτής σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 3760/03.05.2018 συμφωνητικό ανανέωσης μίσθωσης.

Α.Δ.Σ. 127/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παράταση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή