ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                           Σκιάθος, 22 Αυγούστου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 10985/18.8.2023 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (20η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς στις 22 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 8:00 και ώρα λήξης 13:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών συμμετείχαν τα δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 2. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 3. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 4. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 5. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 6. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 7. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 8. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 9. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 10. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 11. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου – Θεοδώρου
 12. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 2. 2.Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 3. 3.Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 4. 4.Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 5. 5.Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. 6.Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 7. 7.Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 8. 8.Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 9. 9.Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ έτους 2024.

Α.Δ.Σ. 122/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται o προγραμματισμός.

2. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2024.

Α.Δ.Σ. 123/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται o προγραμματισμός.

3. Λήψη απόφασης για την παράταση ή όχι της μίσθωσης του ακινήτου (οικοπέδου) για τη στάθμευση των οχημάτων του Δήμου Σκιάθου κατά εννέα (9) μήνες.

Α.Δ.Σ. 124/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παράταση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή