ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                            Σκιάθος, 1 Αυγούστου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 10118/28.7.2023 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (18η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς στη 1 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 8:00 και ώρα λήξης 13:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών συμμετείχαν τα δεκαπέντε (15) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 2. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 3. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 4. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 5. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 6. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 7. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 8. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 9. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 10. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 11. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 12. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 13. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 14. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 15. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου - Θεοδώρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 2. 2.Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 3. 3.Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 4. 4.Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 5. 5.Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 6. 6.Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής δύο μετακινούμενων υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων, που έχουν κληθεί να υπηρετήσουν στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου από τις 11.8 έως 1.9, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4483/2017 όπως αυτό ισχύει.

Α.Δ.Σ. 93/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η αναγκαιότητα παροχής

δωρεάν διαμονής .

2. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Σκιάθου για το σχολικό έτος 2023- 2024

Α.Δ.Σ. 94/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η πρόσληψη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή