ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                            Σκιάθος, 6 Ιουλίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 9805/5.7.2023 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (17η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς στις 5 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 18:00 και ώρα λήξης 23:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών συμμετείχαν τα δεκαπέντε (15) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 2. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 3. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 4. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 5. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 6. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 7. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 8. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 9. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 10. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 11. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 12. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 13. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 14. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 15. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 2. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 3. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 4. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 5. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 6. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής τεσσάρων μετακινούμενων υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων, που έχουν κληθεί να υπηρετήσουν στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου από τις 10.7 έως 11.8,

σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4483/2017 όπως αυτό ισχύει.

Α.Δ.Σ. 92/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή