ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                    Σκιάθος, 23 Ιουνίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 7762/16.6.2023 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (16η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια ζώσης την 22α Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο εκτός ημερήσιας, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο 9ο, 10ο και 11ο της ημερήσιας διάταξης της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 7762/16.6.2023 πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. 2.Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. 3.Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 4. 4.Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 5. 5.Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 6. 6.Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 7. 7.Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 8. 8.Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 9. 9.Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 10. 10.Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 11. 11.Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 12. 12.Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου - Θεοδώρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 2. 2.Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 3. 3.Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 4. 4.Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 5. 5.Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 6. 6.Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 7. 7.Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 8. 8.Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Τσανάκας Ιωάννης προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.
 • Ο κ. Κανταράκιας Θεόδωρος αποχώρησε μετά την προ ημερησίας συζήτηση.
 • Ο κ. Μαθηνός Αδαμάντιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Ενσωμάτωση των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Σκιάθου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, και του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού & Νεολαίας έτους 2023 λόγω της υποχρεωτικής αναμόρφωσής τους και της επανυποβολής τους στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Α.Δ.Σ. 75/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η ενσωμάτωση.

2. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (OLD PORT ENTERTAINMENT E.E. - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)

Α.Δ.Σ. 76/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παράταση.

3. Διαγραφή οφειλής (ΚΑΡΑΝΤΑΟΥ)

Α.Δ.Σ. 77/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η διαγραφή.

4. Παράταση του συμβατικού χρόνου που αφορά την υλοποίηση της από 02/08/2022 σύμβασης με το Δήμο Σκιάθου με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για την Ενδυνάμωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και την Εκπαίδευση του Προσωπικού του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Έτους 2022-2023»

Α.Δ.Σ. 78/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η παράταση.

5.

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου έτους 2023 στον Δήμο Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 79/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται ο προγραμματισμός.

6. Χορήγηση άδειας – συστέγαση καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων (μέχρι 50 cc) εντός καταστήματος εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50cc χωρίς οδηγό, στον ΚΑΛΗΜΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ.

Α.Δ.Σ. 80/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η συστέγαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Λήψη απόφασης για έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Α.Π.Ν. οικονομικού έτους 2023.

Α.Δ.Σ. 81/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 2η αναμόρφωση.

 1. 2.
Καθορισμός τιμών πώλησης των πάσης φύσεως ειδών που διατίθενται από το Μουσείο Παπαδιαμάντη.

Α.Δ.Σ. 82/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται ο καθορισμός τιμών.

 1. 3.
Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 83/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η πορεία Α τριμήνου.

 1. 4.
Έγκριση έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (127/2023 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 84/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η πορεία Α τριμήνου.

 1. 5.
Έκφραση βούλησης για τη δημιουργία δημόσιας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων.

Α.Δ.Σ. 85/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζεται η θετική βούληση.

 1. 6.
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016, μεταξύ του Δήμου Σκιάθου (κύριο του έργου) και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ.

Α.Δ.Σ. 86/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η τροποποίηση.

 1. 7.
Διαγραφή οφειλής από τον χρηματικό κατάλογο 1192/2023.

Α.Δ.Σ. 87/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η διαγραφή.

 1. 8.
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και πόλεων αποδεκτών της από 19-10-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Α.Δ.Σ. 88/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η σύναψη μνημονίου

 1. 9.
Έγκριση καλοκαιρινών προγραμμάτων Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 89/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται τα προγράμματα.

 1. 10.
Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε..

Α.Δ.Σ. 90/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παράταση.

 1. 11.
Διαγραφή νηπίων

Α.Δ.Σ. 91/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η διαγραφή.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή