ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                            Σκιάθος, 14 Ιουνίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 7490/13.6.2023 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (15η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς στις 13 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 16:00 και ώρα λήξης 22:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών συμμετείχαν τα δεκατρία (13) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 2. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 3. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 4. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 5. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 6. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 7. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 8. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 9. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 10. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 11. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 12. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 13. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 2. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 3. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 4. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 5. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 6. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 7. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 8. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής στο πλήρωμα του Ε.Κ.Α.Β που θα ενισχύσει το Κέντρο Υγείας Σκιάθου για έναν μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4483/2017 όπως αυτό ισχύει.

Α.Δ.Σ. 74/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ,

στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου για την

περίοδο 2.6.2023 έως και 30.6.2023.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή