ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                            Σκιάθος, 1 Ιουνίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 6675/1.6.2023 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (14η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς στις 1 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 17:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών συμμετείχαν τα δεκαέξι (16) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 2. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 3. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 4. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 5. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 6. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 7. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 8. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 9. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 10. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 11. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 12. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 13. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 14. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 15. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 16. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 2. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 3. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 4. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 5. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας.

Α.Δ.Σ. 73/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η πρόσληψη εννέα (9) ΥΕ Πυροφυλάκων, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με έναρξη τον Ιούνιο του 2023.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή