ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                    Σκιάθος, 22 Μαΐου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 5526/16.5.2023 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (13η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια ζώσης την 20η Μαΐου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 6:00 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο εκτός ημερήσιας, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο της ημερήσιας διάταξης της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 5526/16.5.2023 πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δεκατέσσερις (14) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. 2.Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. 3.Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 4. 4.Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 5. 5.Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 6. 6.Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 7. 7.Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 8. 8.Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 9. 9.Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 10. 10.Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 11. 11.Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 12. 12.Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 13. 13.Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 14. 14.Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου - Θεοδώρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 2. 2.Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 3. 3.Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 4. 4.Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 5. 5.Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 6. 6.Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Πασχάλης Νικόλαος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.
 • Ο κ. Διολέττας Παναγιώτης προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Συγκρότηση επιτροπών υπαίθριου εμπορίου.

Α.Δ.Σ. 66/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτούνται

Α) Γνωμοδοτική επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης αιτήσεων με τις:

Παπαβαγγέλη – Τζοβελέκη.

Παπαγεωργίου – Καλογιάννη.

Μπαλαλά – Μιχαηλίδου.

Β) Γνωμοδοτική επιτροπή ενστάσεων με τους:

Πατσογιάννης – Πασχάλη

Τσουρού – Μελαχροινάκης

Μπόζας - Κανταράκιας.

 1. 1.
Εγγραφές - διαγραφές νηπίων.

Α.Δ.Σ. 67/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται οι διαγραφές - εγγραφές.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 2.
Λήψη απόφασης για έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (110/2023 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 68/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 1η αναμόρφωση.

 1. 3.
Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου έτους 2023 του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 69/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η πορεία Α τριμήνου.

 1. 4.
Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου – συμπληρωματική της 50/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λόγω κατάθεσης τριών (3) αιτήσεων ομορότητας από επιχειρήσεις, βάσει της ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023 (ΦΕΚ 1432/τ.Β/10.03.2023) (89/2023 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 70/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η ομορότητα.

 1. 5.
Εξασφάλιση πολυετούς πίστωσης από τον Δήμο για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 71/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξασφαλίζεται πολυετής πίστωση.

 1. 6.
Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (SINNERS SKIATHOS I.K.E. - ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ).

Α.Δ.Σ. 72/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παράταση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή