ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                            Σκιάθος, 15 Μαΐου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 5289/12.5.2023 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (12η) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 13.5.2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 16:15 και περίληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε η νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 4. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 5. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 6. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 7. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 8. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 9. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 10. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 11. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου - Θεοδώρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 2. 2.Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 3. 3.Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 4. 4. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 5. 5.Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 6. 6.Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 7. 7.Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 8. 8.Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 9. 9.Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 10. 10.Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Ενσωμάτωση των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Σκιάθου, του Δημοτικού

Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου,

και του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού &

Νεολαίας, έτους 2023.

Α.Δ.Σ. 65/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η ενσωμάτωση των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Σκιάθου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, και του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού & Νεολαίας, οικονομικού έτους 2023.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή