ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Σκιάθος, 28 Απριλίου 2023

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 4090/21.4.2023 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (10η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια ζώσης την 27η Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:30 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο και 12ο της ημερήσιας διάταξης της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 4090/21.4.2023 πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δεκαοκτώ (18) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 4. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 5. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 6. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 7. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 8. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 9. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 10. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 11. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 12. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 13. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 14. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 15. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 16. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 17. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 18. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου - Θεοδώρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Κανταράκιας Θεόδωρος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Καρπέτας Βάιος αποχώρησε με τη λήξη της προ ημερησίας συζήτησης.

Ο κ. Διολέττας Δημήτριος αποχώρησε με τη λήξη της προ ημερησίας συζήτησης και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής στο πλήρωμα του Ε.Κ.Α.Β που θα ενισχύσει το Κέντρο Υγείας Σκιάθου για έναν μήνα, σύμφωνα

με το άρθρο 32 του ν. 4483/2017 όπως αυτό ισχύει.

Α.Δ.Σ. 51/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου για την

περίοδο 2.5.2023 έως και 1.6.2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης και περιεχομένου των συμβατικών κειμένων με την εταιρεία «Cepal Hellas Xρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» με σκοπό τη ρύθμιση της οφειλής της ΔΕΥΑΣ από την υπ’ αρ. 287/16.10.1989 Σύμβαση Τοκοχρεωλυτικού Δανείου.

Α.Δ.Σ. 52/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η σύναψη και το περιεχόμενο των συμβατικών κειμένων με την εταιρεία «Cepal Hellas Xρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις».

 1. 2.
Ενσωμάτωση των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Σκιάθου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, και του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού & Νεολαίας, έτους 2023.

Α.Δ.Σ. 53/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ενσωματώνονται τα Ο.Π.Δ. του Δήμου, του Δ.Λ.Τ. και του Δ.Ο.Α.Π.Ν. έτους 2023.

 1. 3.
Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου έτους 2022 του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου. (24/2023 ΑΔΣ).

Α.Δ.Σ. 54/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η πορεία Δ τριμήνου.

 1. 4.
Λήψη απόφασης για την παράταση ή όχι της μίσθωσης του κτηρίου που στεγάζει το Κ.Ε.Π. του Δήμου Σκιάθου κατά εννέα (9) μήνες.

Α.Δ.Σ. 55/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παράταση.

 1. 5.
Λήψη απόφασης για την παράταση ή όχι της μίσθωσης του κτηρίου που στεγάζει λοιπές υπηρεσίες του Δήμου Σκιάθου (Γραφεία Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Αστυνομίας, κλπ) κατά εννέα (9) μήνες.

Α.Δ.Σ. 56/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παράταση.

 1. 6.
Λήψη απόφασης για την παράταση ή όχι της μίσθωσης του κτηρίου που στεγάζει το αμαξοστάσιο και τα γραφεία της υπηρεσίας καθαριότητας και περιβάλλοντος του Δήμου Σκιάθου κατά εννέα (9) μήνες.

Α.Δ.Σ. 57/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παράταση.

 1. 7.
Καθορισμός ημερησίων δρομολογίων των λεωφορείων κατά τη θερινή περίοδο έτους 2023 και αντιτίμου ανά διαδρομή. (57/2023 AOE).

Α.Δ.Σ. 58/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καθορίζονται τα δρομολόγια και

το αντίτιμο.

 1. 8.
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Α.Δ.Σ. 59/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγείται η 2η παράταση.

 1. 9.
Επικαιροποίηση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου Σκιάθου για έτος 2023. (2/2023 ΑΕΕ)

Α.Δ.Σ. 60/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η επικαιροποίηση.

 1. 10.
Σύνταξη κανονισμού στάσιμου υπαίθριου εμπορίου Δήμου Σκιάθου. (50/2023 AOE)

Α.Δ.Σ. 61/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται ο κανονισμός.

 1. 11.
Διαγραφή οφειλής (Ευστράτιος Μανίκας)

Α.Δ.Σ. 62/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαγράφεται η οφειλή.

 1. 12.
Εγγραφές νηπίων.

Α.Δ.Σ. 63/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται οι εγγραφές.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή