ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Σκιάθος, 28 Μαρτίου 2023

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 2737/23.3.2023 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (8η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια ζώσης την 27η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:00 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, και 8ο της ημερήσιας διάταξης της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 2737/23.3.2023 πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δεκαεπτά (17) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 4. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 5. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 6. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 7. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 8. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 9. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 10. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 11. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 12. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 13. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 14. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 15. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 16. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 17. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Κανταράκιας Θεόδωρος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Αντωνίτσας Δημήτριος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Κουκουλάκης Θωμάς αποχώρησε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Διολέττας Δημήτριος αποχώρησε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Πατσάς Ιωάννης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος.

Ο κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος.

Ο κ. Αντωνίτσας Δημήτριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 42/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η πάγια προκαταβολή.

 1. 2.
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στον Δήμο Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 43/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται ο προγραμματισμός

προσλήψεων.

 1. 3.
Πρόσληψη δέκα (10) ΥΕ εργατών καθαριότητας εξωτερικών χώρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας.

Α.Δ.Σ. 44/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η πρόσληψη.

 1. 4.
Καθορισμός ειδικοτήτων κατόπιν της έγκρισης του προγραμματισμού προσλήψεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ έτους 2023 στον Δήμο Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 45/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται ο καθορισμός ειδικοτήτων.

 1. 5.
Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου έτους 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Α.Δ.Σ. 46/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η πορεία Δ τριμήνου 2022 του ΔΛΤ.

 1. 6.
Τροποποίηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Σκιάθου για την υλοποίηση της δράσης «Καλλωπισμός των παρτεριών του πάρκου στο Νέο Λιμένα Σκιάθου και Υπηρεσίες Καθαριότητας και Αποκομιδής Απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής της χερσαίας ζώνης λιμένα» κατόπιν υποδείξεων από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Α.Δ.Σ. 47/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η τροποποίηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης.

 1. 7.
Διατύπωση γνώμης για την εκ νέου τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα στη θέση «Βασιλιάς» για εποχική χρήση, ως σημείο εκκίνησης μηχανοκίνητων και μη θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Α.Δ.Σ. 48/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρέχεται η θετική γνώμη.

 1. 8.
Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (ΤΣΙΑΡΔΑΚΑΣ - ΜΑΝΤΕΣ Ο.Ε. - ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ).

Α.Δ.Σ. 49/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγείται η παράταση ωραρίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή