ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                            Σκιάθος, 21 Μαρτίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 2561/20.3.2023 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (7η) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 21.3.2023 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 08:00 και ώρα λήξης 12:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή, (σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4954/2022 με θέμα «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α και β βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»).

Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου. Τα µέλη του Δηµοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ψήφο τους επί των θεμάτων της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: grammatiadsskiathou@gmail.com), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα δεκαέξι (16) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη  
 2. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου  
 3. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου  
 4. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη  
 5. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 6. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 7. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 8. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 9. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου 
 10. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 11. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 12. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 13. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 14. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 15. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 16. Νικολάου Αικατερίνη - Αναστασία του Γιακουμή 

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 2. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 3. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου 
 4. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 5. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου‐ Θεοδώρου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 4 & 5/4/2020».

Α.Δ.Σ. 41/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται το σχέδιο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 4 & 5/4/2020».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή