ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                            Σκιάθος, 15 Μαρτίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 2194/14.3.2023 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (6η) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 15.3.2023 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 08:00 και ώρα λήξης 12:30 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή, (σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4954/2022 με θέμα «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α και β βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»).

Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου. Τα µέλη του Δηµοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ψήφο τους επί των θεμάτων της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: grammatiadsskiathou@gmail.com), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα είκοσι (20) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 2. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 3. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 4. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 5. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 6. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 7. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 8. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 9. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 10. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 11. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 12. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 13. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 14. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 15. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 16. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 17. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 18. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 19. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 20. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 39/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η υποχρεωτική αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

2. Λήψη απόφασης για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας ενός οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων.

Α.Δ.Σ. 40/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η παράταση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή