ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Σκιάθος, 6 Μαρτίου 2023

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αρίθμ. πρωτ. 1711/28.2.2023 για ειδική συνεδρίαση (5η) του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία διεξήχθη δια ζώσης στις 4 Μαρτίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μ.μ. και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δεκαπέντε (15) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. 2.Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. 3.Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 4. 4.Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 5. 5.Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 6. 6.Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 7. 7.Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 8. 8.Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 9. 9.Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 10. 10.Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 11. 11.Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 12. 12.Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 13. 13.Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 14. 14.Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 15. 15.Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 2. 2.Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 3. 3.Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 4. 4.Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 5. 5.Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Τσανάκας Ιωάννης προσήλθε κατά τη συνεδρίαση.

Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος αποχώρησε κατά τη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύνταξη και ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2023.

Με την υπ. αριθ. 38/2023 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα:

Α. ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙ

τον προϋπολογισμό του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου όπως εμφανίζεται παρακάτω:

Η παρούσα κατάσταση ψηφίστηκε με την υπ’ αρίθμ. 38/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Α1. την εισηγητική ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ έτους 2023 (που αποτελεί αναπόσπαστο έγγραφο της

παρούσης απόφασης), με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή