ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Σκιάθος, 20 Φεβρουαρίου 2023

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 1322/13.2.2023 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (4η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια ζώσης την 17η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 4:30 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο της ημερήσιας διάταξης της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 1322/13.2.2023 πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δεκατέσσερα (14) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 4. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 5. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 6. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 7. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 8. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 9. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 10. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 11. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 12. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 13. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 14. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 2. 2.Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 3. 3.Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 4. 4.Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Τσανάκας Ιωάννης προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Διολέττας Δημήτριος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Αντωνίτσας Δημήτριος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος.

Ο κ. Καρπέτας Βάιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Έγκριση της έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (10/2023 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 32/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται το Δ τρίμηνο έτους 2022.

 1. 2.
Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Α.Π.Ν. οικονομικού έτους 2023.

Α.Δ.Σ. 33/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 1η αναμόρφωση.

 1. 3.
Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2023 βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει.

Α.Δ.Σ. 34/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συγκροτείται από τους:

 1. Γιαμαρέλος Νικόλαος με αναπληρωματικό μέλος τον Αντωνίτσα Γεώργιο, δημοτικοί σύμβουλοι
 2. Πατσάς Ιωάννης με αναπληρωματικό μέλος την Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία, δημοτικοί σύμβουλοι
 3. Σαραντινός Στυλιανός με αναπληρωματικό τον Σανιδά Γεώργιο του Χρήστου, δημότες
  1. 4.
  Έγκριση πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027.

Α.Δ.Σ. 35/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται ο πολυετής

προγραμματισμός.

 1. 5.
Παροχή σύμφωνης γνώμης για τη διέλευση αγωγού νερού από αγροτικό δρόμο.

Α.Δ.Σ. 36/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η διέλευση αγωγού.

 1. 6.
Λήψη απόφασης σχετικά με την καταβολή ή μη των οφειλόμενων μισθωμάτων επί ακινήτου ιδιοκτησίας Αικατερίνης ΚΑΡΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ποσού 12.096,00 ευρώ (864,00€ x 14 μήνες) για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σκιάθου, καθώς και καταβολή ή μη των όποιων οφειλόμενων μισθωμάτων προκύψουν μέχρι και την ευόδωση της διαδικασίας μειοδοτικού διαγωνισμού που θα προκηρύξει η Κτηματική Υπηρεσία Ν. Μαγνησίας για την εξεύρεση ακινήτου προς στέγαση της εν λόγω Υπηρεσίας.

Α.Δ.Σ. 37/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η καταβολή των οφειλόμενων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή