ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 6 Φεβρουαρίου 2023

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 934/31.1.2023 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (3η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια ζώσης την 4η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 5:30 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο και 13ο της ημερήσιας διάταξης της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 934/31.1.2023 πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δεκατρία (13) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 4. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 5. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 6. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 7. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 8. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 9. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 10. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 13. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 2. 2.Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 3. 3.Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 4. 4.Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 5. 5.Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Διολέττας Δημήτριος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Τσανάκας Ιωάννης προσήλθε κατά τη λήξη της προ ημερησίας συζήτησης και αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1ου θέματος.

Ο κ. Καρπέτας Βάιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1ου θέματος.

Ο κ. Μαθηνός Αδαμάντιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1ου θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2023. (1/2023 Α.Ε.Ε.)

Α.Δ.Σ. 19/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζεται το τεχνικό πρόγραμμα.

 1. 2.
Έγκριση της έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (7/2023 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 20/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το Γ τρίμηνο έτους 2022.

 1. 3.
Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΟΑΠΝ Σκιάθου για το οικονομικό έτος 2018.

Α.Δ.Σ. 21/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται ο απολογισμός &

ισολογισμός του 2018.

 1. 4.
Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΟΑΠΝ Σκιάθου για το οικονομικό έτος 2019.

Α.Δ.Σ. 22/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται ο απολογισμός &

ισολογισμός του 2019.

 1. 5.
Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΟΑΠΝ Σκιάθου για το οικονομικό έτος 2021.

Α.Δ.Σ. 23/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται ο απολογισμός &

ισολογισμός του 2021.

 1. 6.
Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου έτους 2022 του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 24/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δεν εγκρίνεται το Δ τρίμηνο έτους 2022.

 1. 7.
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Α.Δ.Σ. 25/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συγκροτείται από τους:

1. Θεόδωρο Τζούμα

2. Ι. Πατσά με αναπληρωτή τον Δ. Αντωνίτσα

3. Ν. Γιαμαρέλος με αναπληρώτρια την Αικ. Νικολάου.

 1. 8.
Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Α.Δ.Σ. 26/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συγκροτείται από τους:

1. Α. Φιλαρέτου με αναπληρωτή τον Ι. Πατσά

2. Ν. Γιαμαρέλο με αναπληρωτή τον Δ. Διολέττα

3. Χρήστο Σταματίου με αναπληρωτή τον Ευστάθιο Καρυοφύλλη.

 1. 9.
Λήψη απόφασης σύστασης για το έτος 2023 της τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).

Α.Δ.Σ. 27/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτείται από τους:

1. Α. Παπαγεωργίου με αναπληρωτή τον Κλε. Κλιφόπουλο

2. Π. Ντούσκου με αναπληρώτρια την Π. Κουτσίκου

3. Α. Μουτζούρη με αναπληρωτή τον Χ. Σδράκα

 1. 10.
Ανανέωση σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας μεταξύ Δήμου Σκιάθου και ΕΕΑΑ.

Α.Δ.Σ. 28/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανανεώνεται η σύμβαση.

 1. 11.
Εξέταση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 16438/28-12-2022 αίτησης του κ Μίχου Φώτιου του Ιωάννη περί επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη θέση «Αγ. Παρασκευή».

Α.Δ.Σ. 29/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η επέκταση δημοτικού φωτισμού.

 1. 12.
Εξέταση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 16437/28-12-2022 αίτησης της κας Ναούμ Δάφνης του Αποστόλου περί επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη θέση «Αγ. Παρασκευή».

Α.Δ.Σ. 30/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η επέκταση δημοτικού φωτισμού.

 1. 13.
Εγγραφές νηπίων.

Α.Δ.Σ. 31/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται οι εγγραφές.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή