ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 16 Ιανουαρίου 2023

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 213/9.1.2023 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (2η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια ζώσης την 13η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο και 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο και 15ο της ημερήσιας διάταξης της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 213/9.1.2023 πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δεκατέσσερα (14) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 4. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 5. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 6. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 7. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 8. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 9. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 10. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 13. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 14. Κανταράκιας Θεόδωροςτου Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 2. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 3. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 4. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 5. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 6. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Πασχάλης Νικόλαος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Κανταράκιας Θεόδωρος αποχώρησε με τη λήξη της προ ημερησίας συζήτησης.

Ο κ. Πατσάς Ιωάννης αποχώρησε με τη λήξη της προ ημερησίας συζήτησης.

Ο κ. Αντωνίτσας Δημήτριος αποχώρησε κατά την ψήφιση του έβδομου θέματος και επανήλθε κατά τη συζήτηση του ενδέκατου θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Λήψη απόφασης για την κοπή τριών (3) δέντρων στο Ο.Τ. 219 Γ Τομέας του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 2/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η κοπή.

 1. 2.
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση προς χρήση δημοτικής έκτασης στα Ο.Τ. 219, 218 & 217του Γ Τομέα του Δήμου Σκιάθου έως την ολοκλήρωση της απαιτούμενης τροποποίησης του σχεδίου πόλης.

Α.Δ.Σ. 3/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παραχώρηση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 3.
Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2023. (407/2022 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 4/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Η μη αναπροσαρμογή.

 1. 4.
Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2023. (408/2022 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 5/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Η μη αναπροσαρμογή.

 1. 5.
Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2023. (409/2022 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 6/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Η μη αναπροσαρμογή.

 1. 6.
Αναπροσαρμογή ή μη : τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2023 τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2023 και του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και για τη φύλαξη-αποθήκευση των αντικειμένων αφαιρούνται από συνεργείο του Δήμου. (410/2022 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 7/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Η μη αναπροσαρμογή.

 1. 7.
Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και των δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2023. (411/2022 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 8/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Η μη αναπροσαρμογή.

 1. 8.
Αναπροσαρμογή ή μη του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2023. (412/2022 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 9/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Η μη αναπροσαρμογή.

 1. 9.
Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης ΙΝΤΕRΝΕΤ για το έτος 2023. (413/2022 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 10/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Η μη αναπροσαρμογή.

 1. 10.
Καθορισμός ημερησίων δρομολογίων των λεωφορείων κατά τη χειμερινή περίοδο και αντιτίμου ανά διαδρομή. (371/2022 AOE)

Α.Δ.Σ. 11/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζονται τα δρομολόγια και το αντίτιμο.

 1. 11.
Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης ως εποχικής, δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 429/1976 και της 71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΣΕΡΑΠΙΣ AE)

Α.Δ.Σ. 12/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χαρακτηρίζεται εποχική η επιχείρηση.

 1. 12.
Χαρακτηρισμός επιχείρησης ενοικιαζομένων δωματίων ως εποχικής, δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 429/1976 και της 71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (Μιτζέλου Γεωργία)

Α.Δ.Σ. 13/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χαρακτηρίζεται εποχική η επιχείρηση.

 1. 13.
Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης ως εποχικής, δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 429/1976 και της 71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (Χριστέλη Δάφνη)

Α.Δ.Σ. 14/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χαρακτηρίζεται εποχική η επιχείρηση.

 1. 14.
Καθορισμός του τρόπου χρέωσης των καταναλωτών αποχέτευσης για το έτος 2021 οι οποίοι επλήγησαν από τον κορωνοϊό.

Α.Δ.Σ. 15/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται μείωση 40%.

 1. 15.
Έγκριση πίστωσης για τη στέγαση του Πυροσβεστικού κλιμακίου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 16/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Διατίθεται πίστωση.

 1. 16.
Εγγραφές – διαγραφές νηπίων.

Α.Δ.Σ. 17/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται οι εγγραφές – διαγραφές νηπίων.

 1. 17.
Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την εξέταση των αιτήσεων εγγραφής των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 18/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίσταται η κ. Παλλάντζα από τον κ. Γραββάνη..

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή