ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 16 Ιανουαρίου 2023

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 210/9.1.2023 πρόσκλησης για ειδική συνεδρίαση (1η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια ζώσης την 13η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:00 μ.μ. και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 4. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 5. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 6. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 7. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 8. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 9. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 10. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 11. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 12. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 2. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 3. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 4. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 5. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 6. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 7. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Διολέττας Δημήτριος προσήλθε κατά τη συζήτηση του θέματος.

Ο κ. Αντωνίτσας Δημήτριος προσήλθε κατά τη συζήτηση του θέματος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω της εφαρμογής «webex» ο κ. Νικόλαος Κατσίδης, ορκωτός λογιστής και η κ. Δήμητρα Θώδου, της εταιρείας ΔΟΜΥ Α.Ε., εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2016 Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 1/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του έτους 2016, όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης

Β. Τη δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο Ν. 3548/07 άρθρο 6 παρ. 7.

Γ. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003 στο Ελεγκτικό συνέδριο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή