ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 30 Νοεμβρίου 2022

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 15338/25.11.2022 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (20η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς την 29η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 3:00 μ.μ. και λήξης 7:00 μ.μ., και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου. Τα µέλη του Δηµοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ψήφο τους επί των θεμάτων της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: grammatiadsskiathou@gmail.com), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα δεκαεπτά (17) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 2. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 3. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 4. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 5. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 6. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 7. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 8. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 9. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 10. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 11. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 12. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 13. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 14. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 15. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 16. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 17. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 2. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 3. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 4. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023 - 2024.

Α.Δ.Σ. 77/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η λειτουργία Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου.

 1. 2.
Μεταβολές σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023 - 2024.

Α.Δ.Σ. 78/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η λειτουργία δυο νέων ειδικοτήτων στο ΕΠΑΛ Σκιάθου.

 1. 3.
Παραχώρηση αιθουσών του Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου στην Ελληνοαμερικανική ένωση.

Α.Δ.Σ. 79/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παραχώρηση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 4.
Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2023-2024.

Α.Δ.Σ. 80/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η μη μεταβολή.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή