ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 14 Νοεμβρίου 2022

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 14592/7.11.2022 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (19η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια ζώσης την 11η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:00 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δεκατέσσερα (14) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 4. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 5. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 6. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 7. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 8. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 9. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 10. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 11. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 12. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 13. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 14. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 2. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 3. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 4. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Διολέττας Παναγιώτης προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Κανταράκιας Θεόδωρος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ προσήλθε κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Πατσάς Ιωάννης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Έκφραση βούλησης για την ίδρυση δομής προστασίας της τρίτης ηλικίας.

Α.Δ.Σ. 66/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζει τη βούληση να δημιουργηθεί δομή.

 1. 2.
Λήψη απόφασης για έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. (343/2022 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 67/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 5η αναμόρφωση.

 1. 3.
Λήψη απόφασης για έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. (351/2022ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 68/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 6η αναμόρφωση.

 1. 4.
Έγκριση της έκθεσης Β΄ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (318/2022 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 69/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η πορεία Β τριμήνου.

 1. 5.
Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2023.

Α.Δ.Σ. 70/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται το πρόγραμμα τουριστικής προβολής.

 1. 6.
Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως από τους δικαιούχους του Δήμου Σκιάθου από 05.09.2022 έως 31.12.2023.

Α.Δ.Σ. 71/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζεται το ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων για κάθε δικαιούχο του Δήμου ανά μήνα, μέσα στα όρια που ορίζει η σχετική ΚΥΑ.

 1. 7.
Εγγραφές – διαγραφές νηπίων.

Α.Δ.Σ. 72/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται οι εγγραφές – διαγραφές νηπίων.

 1. 8.
Λήψη απόφασης για επαναλειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.

Α.Δ.Σ. 73/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαπιστώνεται η ανάγκη για επαναλειτουργία

του ΣΔΕ.

 1. 9.
Λήψη απόφασης για έναρξη υλοποίησης τμημάτων μάθησης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στον Δήμο Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 74/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η έναρξη υλοποίησης τμημάτων

μάθησης του Κ.Δ.Β.Μ..

 1. 10.
Αντικατάσταση μέλους σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 75/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίσταται ο Παναγιώτης Καραγκούνης

από τον Ιωάννη Ζήκο.

 1. 11.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετατόπισης στηλών δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στη θέση Αγ. Ταξιάρχης στα πλαίσια του έργου «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Α.Δ.Σ. 76/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η μετατόπιση στηλών δικτύου δημοτικού φωτισμού στη θέση Αγ. Ταξιάρχης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή