ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Σκιάθος, 19 Οκτωβρίου 2022

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 13787/18.10.2022 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (18η) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 18.10.2022 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 16:00 και ώρα λήξης 19:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή, (σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4954/2022 με θέμα «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α και β βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»).

Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου. Τα µέλη του Δηµοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ψήφο τους επί των θεμάτων της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: grammatiadsskiathou@gmail.com), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα δεκαεννέα (19) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 2. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 3. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 4. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 5. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 6. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 7. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 8. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 9. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 10. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 11. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 12. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 13. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 14. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 15. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 16. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 17. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 18. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 19. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 2. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής στο πλήρωμα του Ε.Κ.Α.Β, που θα ενισχύσει το Κέντρο Υγείας Σκιάθου για έναν μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4483/2017 όπως αυτό ισχύει

Α.Δ.Σ. 65/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου για την

περίοδο 18.10.2022 έως και 17.11.2022,.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή