ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 23 Σεπτεμβρίου 2022

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 12471/16.9.2022 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (17η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια ζώσης την 22α Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ. και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 4. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 5. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 6. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 7. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 8. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 9. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 10. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 11. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 12. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 2. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 3. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 4. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 5. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 6. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 7. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 8. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 9. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος και αποχώρησε κατά την προ ημερήσιας συζήτηση.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Έγκριση χειμερινών αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 63/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται τα χειμερινά προγράμματα.

 1. 2.
Εγγραφές – διαγραφές νηπίων.

Α.Δ.Σ. 64/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται οι εγγραφές – διαγραφές νηπίων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή