ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 31 Αυγούστου 2022

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                         

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 11587/26.8.2022 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (16η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη την 30η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex». Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δεκαέξι (16) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 4. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 5. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 6. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 7. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 8. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 9. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 10. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 11. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 12. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 13. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 14. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 15. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 16. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 2. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 3. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 4. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 5. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Κανταράκιας Θεόδωρος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος.
 • Ο κ. Κουκουλάκης Θωμάς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος.
 • Ο κ. Πασχάλης Νικόλαος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Ψήφιση επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για την περίοδο 2020 – 2023.

Α.Δ.Σ. 60/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίζεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

 1. 2.
Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του ΔΟΑΠΝ λόγω παραίτησής του.

Α.Δ.Σ. 61/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίσταται η κ. Έλσα Ζεμπέκη από τον Χαράλαμπο Μανιώτη.

 1. 3.
Εξέταση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 11407/23.8.2022 αίτησης του κ. Γεωργίου Ζυμαρικόπουλου περί επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη θέση «Καλαμάκι Ξανέμου».

Α.Δ.Σ. 62/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η επέκταση δημοτικού φωτισμού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή