ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 1 Αυγούστου 2022

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 10125/26.7.2022 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (15η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη την 31η Ιουλίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 7:00 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex». Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δεκαπέντε (15) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 5. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 6. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 7. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 8. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 9. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 10. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 11. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 12. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 13. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 14. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 15. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 2. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 3. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Κανταράκιας Θεόδωρος συνδέθηκε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος, επανασυνδέθηκε στην ψήφιση του 4ου θέματος και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος.
 • Ο κ. Γιαννίτσης Ιωάννης συνδέθηκε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
 • Ο κ. Διολέττας Παναγιώτηςσυνδέθηκε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
 • Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος αποχώρησε μετά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
 • Ο κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος αποχώρησε μετά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
 • Ο κ. Κουκουλάκης Θωμάς αποχώρησε μετά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Λήψη απόφασης για έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. (242/2022 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 51/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 2η αναμόρφωση.

 1. 2.
Λήψη απόφασης για έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. (243/2022 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 52/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 3η αναμόρφωση.

 1. 3.
Λήψη απόφασης για έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. (244/2022 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 53/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 4η αναμόρφωση.

 1. 4.
Λήψη απόφασης για αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ. για το ενταγμένο έργο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Σκιάθου» στο Ειδικό Αναπτυξιακό «Αντώνης Τρίτσης» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συνομολόγησή του. (212/2022 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 54/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Γίνονται αποδεκτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έγκριση του επενδυτικού δανείου.

 1. 5.
Λήψη απόφασης για τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ». (227/2022 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 55/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η τροποποίηση.

 1. 6.
Λήψη απόφασης για συνεργασία του Δήμου Σκιάθου με την εταιρία «ΑNAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ANΩNYMH ETAIPEIA».

Α.Δ.Σ. 56/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η συνεργασία.

 1. 7.
Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του ΔΟΑΠΝ λόγω παραίτησής του.

Α.Δ.Σ. 57/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίσταται ο κ. Κωνσταντίνος Ζεμπέκης

από την Έλσα Ζεμπέκη.

 1. 8.
Εξέταση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 7701/09-06-2022 αίτησης της κας Ασβέστη Νικ. Γεωργίας περί επέκτασης δημοτικού φωτισμού περιμετρικά στο Ο.Τ. 239 του Γ’ Τομέα του σχεδίου πόλης της Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 58/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η επέκταση δημοτικού φωτισμού.

 1. 9.
Λήψη απόφασης για σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Α.Δ.Σ. 59/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η σύναψη μνημονίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή