ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 21 Ιουνίου 2022

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 8173/20.6.2022 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (14η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια ζώσης την 21η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δεκαοκτώ (18) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 7. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 8. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 9. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 10. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 13. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 14. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 15. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 16. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 17. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 18. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 2. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 3. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για τροποποίηση της 24/2021 ΑΔΣ όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, μετά την έκδοση του Ν. 4916/22 (ΦΕΚ 65/28.03.2022 τεύχος Α’) έκτακτες ρυθμίσεις για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας. (145/2022 ΑΟΕ). Α.Δ.Σ. 50/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ
 1. 1.Τροποποίηση της αρίθμ. 24/2021 AΔΣ.
 2. 2.Καθορισμός του τρόπου διαχείρισης, του χρόνου παραχώρησης και των όρων χρήσης.
 3. 3.Καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών προς παραχώρηση στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.
 4. 4.Καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων και θαλασσίων μέσων αναψυχής προς παραχώρηση σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης αποκλειστικά και   μόνο με δημοπρασία σύμφωνα   με το ΠΔ 270/81.
 5. 5.Εγκρίνεται η διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για τα τμήματα που πρόκειται να δημοπρατηθούν.
 6. 6.Η μη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε εφημερίδες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή