ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 28 Μαρτίου 2022

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 3411/22.3.2022 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (8η) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 28.3.2022 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 9:00 και ώρα λήξης 13:00 και περίληψη της απόφασης, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή, [σύμφωνα με την με αριθμό 643η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»].

Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου. Τα µέλη του Δηµοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ψήφο τους επί των θεμάτων της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: grammatiadsskiathou@gmail.com), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 2. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 3. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 4. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 5. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 6. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 7. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 8. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 9. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 10. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 11. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 12. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 13. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 14. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 15. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 16. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 17. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 18. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 2. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Εγγραφές – διαγραφές νηπίων Παιδικού Σταθμού

του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 24/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται οι εγγραφές και η διαγραφή.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή