ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 9 Μαρτίου 2022

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 2632/4.3.2022 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (6η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη την 8η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 5:00 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex». Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη και τα δεκαεννέα (19) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 4. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 5. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 6. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 7. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 8. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 9. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 10. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 11. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 12. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 13. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 14. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 15. Κανταράκιας Θεόδωρος του του Δημητρίου
 16. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 17. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 18. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 19. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 2. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Έγκριση της έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (21/2022 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 14/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η έκθεση εσόδων – εξόδων του Δ΄ τριμήνου.

 1. 2.
Ενσωμάτωση των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Σκιάθου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, και του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού & Νεολαίας, έτους 2022.

Α.Δ.Σ. 15/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ενσωματώνονται του Δ.Λ.Τ. και του Δ.Ο.Α.Π.Ν. έτους 2022 στο Ο.Π.Δ. του Δήμου.

 1. 3.
Κατάθεση πάγιας προκαταβολής έτους 2022 σε λογαριασμό του Δήμου.

Α.Δ.Σ. 16/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνεται το άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού στην τράπεζα ALPHA BANK.

Β. Υπεύθυνοι κίνησης του λογαριασμού είναι ο δημοτικός υπάλληλος, Μελαχροινάκης Ανάργυρος με αναπληρώτρια τη Τσουρού Ευαγγελία.

 1. 4.
Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 17/2022 απόφασης της ΔΕΥΑΣ με θέμα: Λήψη απόφασης αποδοχής της νο. 4/24-2-2022 πρότασης ρύθμισης οφειλής της ΔΕΥΑΣ από την «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», και Πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου για λήψη απόφασης εγγύησης υπέρ της ΔΕΥΑΣ επί της οφειλής της από την Σύμβαση Δανείου – Αριθ. 287/16.10.1989, ποσού των 964.613,64 ευρώ νομιμοτόκως.

Α.Δ.Σ. 17/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται ο Δήμος να καταστεί εγγυητής υπέρ της ΔΕΥΑΣ.

 1. 5.
Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στην περιοχή «Άγιος Δημήτριος – Άγιος Ταξιάρχης».

Α.Δ.Σ. 18/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη για τη διάνοιξη τμήματος δασικού δρόμου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή