ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 04 Μαρτίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

13η/04.03.2022 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στον Δήμο Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 72/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη τριών (3) ΔΕ Οδηγών & έξι (6) ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό   διάστημα οχτώ μηνών

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023-2026.

Α.Ο.Ε 73/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις αιτούμενες θέσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή