ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 7 Φεβρουαρίου 2022

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 1132/1.2.2022 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (4η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη την 5η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 7:00 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex». Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη και τα δεκαεπτά (17) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 4. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 5. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 6. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 7. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 8. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 9. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 10. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 11. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 12. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 13. Κανταράκιας Θεόδωρος του του Δημητρίου
 14. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 15. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 16. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 17. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 2. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 3. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος συνδέθηκε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
 • Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 6ου θέματος.
 • Ο κ. Πατσάς Ιωάννης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 6ου θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Προσαρμογή της συστατικής πράξης του Περιφερειακού συνδέσμου φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Α.Δ.Σ. 5/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η προσαρμογή του

ΦΟΣΠΕΣΔΑ.

 1. 2.
Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σκιάθου. ΑΠΟΣΥΡΡΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 1. 3.
Μερική τροποποίηση της συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκιάθου «Χρήστος Χειμώνας» (192/2011 ΑΔΣ).

Α.Δ.Σ. 6/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η τροποποίηση.

 1. 4.
Μερική τροποποίηση της συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου και μετονομασία της σε Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 7/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η τροποποίηση.

 1. 5.
Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2022 βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει.

Α.Δ.Σ. 8/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συγκροτείται με τους: 1.Αντωνίτσας Γ. με αναπλ. την Παπαδούλια, 2.Πατσάς Ιωάννης με αναπλ. τον Γιαμαρέλο 3. Καρεπίδης Αναστάσιος με αναπληρωτή τον Σαραντινό Στυλιανό.

 1. 6.
Ορισμός δημοτικού συμβούλου με αναπληρωτή για συγκρότηση της επιτροπής κατάρτισης του ετήσιου μητρώου αρρένων.

Α.Δ.Σ. 9/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται ο Λιακόπουλος Νικόλαος με αναπληρωτή τον Αντωνίτσα Γεώργιο.

 1. 7.
Συγκρότηση της εκτιμητικής επιτροπής ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2022.

Α.Δ.Σ. 10/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτείται από τους:

1. Γιαννίτση Ιωάννη με αναπληρωτή τον Αντωνίτσα Δημήτριο

2. Λιακόπουλο Νικόλαο με αναπληρωτή τον Πασχάλη Εμμανουήλ

3. Σταματίου Χρήστο με αναπληρωτή τον Καρυοφύλλη Ευστάθιο.

 1. 8.
Χαρακτηρισμός επιχείρησης ενοικιαζομένων δωματίων ως εποχικής, δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 429/1976» και της 71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (Τζούμας Νικόλαος του Ηλία).

Α.Δ.Σ. 11/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χαρακτηρίζεται εποχική η επιχείρηση.

 1. 9.
Έκφραση απλής γνώμης για την τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό για εποχιακή χρήση στη χερσονησίδα Πούντα και στις ακτές Μεγάλη Άμμο και Κεχριά Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 12/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η τοποθέτηση πλωτών

εξεδρών.

 1. 10.
Εγγραφές – διαγραφές νηπίων.

Α.Δ.Σ. 13/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η διαγραφή και η εγγραφή.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή